Address & Contact

Our Address

رشت، گلسار، حدفاصل صابرین و قلیپور، جنب اتحادیه تاکسیرانی

Telephone
مرکز تصویر برداری سپهر در نوع خود یکی از مجهزترین مراکز تصویربرداری کشور بوده و دارای پیش رفته ترین دستگاهها با تکنولوژی روز می باشد که بخشی از فعالیت های تخصصی آن در این مجموعه آورده شده است.
آدرس: رشت، گلسار، حدفاصل صابرین و قلیپور، جنب اتحادیه تاکسیرانی