آدرس & اطلاعات

Our Address

مشهد

Telephone

مرکز شنوایی سنجی آوا

🔹 شعار ما کیفیت بهتر و سرعت عمل بیشتر است.🔹

🔹 نقش یک قالب گوش “خوب” براى سمعک همچون یک لاستیک “خوب” براى ماشین است

🔹 آنچه که در کنار سمعک پشت گوشى هوک دار بر روى گوش مى نشنیند، قالب گوشى است که مطابق با ویژگى هاى آناتومیکى گوش هر فرد ساخته مى شود. آنچه که در ساخت این نوع قالب گوش که معروف به “قالب پشت گوشى” است، معبر صوتى است که در امتداد آن ایجاد مى شود. وظیفه ى این قالب دریافت صداى تقویت شده از سوى سمعک و هدایت آن در طول تیوب قالب و سوراخ درون قالب است

🔹 به این مسیر، معبر صوتى یا سوراخ صوتى گفته مى شود. مسیر صوتى باید حداقل به گونه اى ساخته شود و به گونه اى باشد که قطر آن در طول مسیر، یکدست و یکسان باشد. هر گونه تنگى در طول این مسیر باعث کاهش صداى تقویت شده به ویژه در نواحى فرکانس بالا مى شود و با وجود اینکه براى فرد سمعک بسیار گران و با کیفیتى تجویز شده باشد، کیفیت صداى تحویلى به گوش فرد در حد کیفیت سمعک بى کیفیت و ارزان خواهد بود. بیمار از شرایط اکوستیکى قالب و تاثیر آن بر روى صدا خبر ندارد، ولى او نارضایتى خود را از سوى سمعکى مى داند که برایش گران تمام شده است و بى تاثیر.

بنابراین حکم قالب پشت گوشى براى یک سمعک اصیل، حکم لاستیک است براى یک ماشین با کیفیت
پس همچنانکه یک ماشین خوب باید لاستیک هاى با ارزشى داشته باشد، یک سمعک خوب نیز نیاز به قالب خوب دارد

مدیریت:دکتر باقری

 

 

قیمت سمعک ارزان , سمعک چیست , قیمت سمعک معمولی , قیمت سمعک نامرئی cic , لیست قیمت سمعک یونیترون , سمعک نامرئی هوشمند , سمعک زیمنس , سمعک داخل گوشی نامرئی ,

بازخورد

نگارش یک بازخورد

قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields