Address & Contact

Our Address

آذربایجان غربی ، میاندوآب ، روستای حسن کندی

نهالستان ممتاز نهال

?خرید و فروش نهال عمده و خرده

?خرید و فروش انواع نهال های مثمر و غیر مثمر

?خرید و فروش انواع نهال های پیوندی و غیر پیوندی

?انواع نهال گردو و بادام درختی

?گیاهان مثمر 

?منظور از گیاهان مثمر فقط درختان میوه نیستند، مثلا درخت حنا نیز نوعی درخت مثمر محسوب میشود چرا که ثمره آن گیاهی دارویی است، این نوع درختان در فضای سبز شهری کاربرد زیادی ندارند چرا که باید برای مراقبت و نظافت آن برنامه ی مدونی داشت.

?گیاهان غیرمثمر

?درختان غیرمثمر اغلب درختان زینتی هستند که میوه ای ندارند و برای زیباسازی فضای سبز، باغ ها و جنگل ها بکار برده میشود و این درختان خود انواع مختلفی دارند.

?خصوصیات یک نهال خوب 

?ریشه فراوانی داشته باشد.

?ساقه آن مستقیم وبدون انشعاب باشد.

?تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد.

?پوسته نهال باید شاداب و آبدارباشد.

?در نهال هایی که همیشه سبز هستندرنگ برگ ها بایدسبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.

?ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشدوبریدگی وشکستگی آن باید بسیار کم باشد.

?از نظر سن نهال پیوندی باید یک یا دو ساله باشد.نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سال ویا نهال های مسن و بیشتر از دوسال برای احداث باغ مناسب نیستندولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.

?باید توجه داشته باشیدکه اعضای مختلف نهال از زخم ووجودحشرات وبیماری به دور باشد.

?جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دو سوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم وقوی باشد تا بتواندپس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده وتعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند.معمولا نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده وپایه به اصظلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود.

?نهال پیوندی بایدساقه عمودی داشته باشدواز محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشدو گره یازاویه ایی با پایه پیدا نکرده باشدبه عبارت دیگر تنهانهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.

?نهال پیوندی بایددارای پایه و پیوندک مشخص باشد.

به مدیریت : یوسف خیری

شماره های تماس:

09141834852
09350606989

 

 

 

 

 

نهالستان ممتاز نهال در آذربایجان غربی  , نهالستان ممتاز در میاندوآب  , نهالستان  , نهال , گیاهان غیرمثمر , گیاهان مثمر , نهال پیوندی , خرید و فروش انواع نهال در آذربایجان غربی , نهال غیر پیوندی ,  

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed