نهال فروشی همیشه سبز میرزایی

✨ خرید و فروش نهال کلیه میوه ها

✨ خرید و فروش نهال مثمر و غیر مثمر زینتی

✨ نهال انواع گردو پیوندی

✨ انواع نهال های مثمر و غیر مثمر ،درختچه زینتی

🔹🔸 ارقام هلو
🔹🔸 ارقام گلابی
🔹🔸 ارقام سیب
🔹🔸 ارقام زرد آلو
🔹🔸 ارقام به
🔹🔸 ارقام گیلاس
🔹🔸 ارقام آلبالو
🔹🔸 ارقام بادام
🔹🔸 ارقام آلوچه
🔹🔸 ارقام گردو
🔹🔸 ارقام خرمالو
🔹🔸 ارقام انار
🔹🔸 ارقام انجیر 

✳️ خصوصیات یک نهال خوب 

🔺🔻 ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد

🔺🔻 تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد

🔺🔻 پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد

🔺🔻 در نهالهایی که همیشه سبزهستند رنگ برگها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگها دیده نشود.

🔺🔻 ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد

🔺🔻 باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد

🔺🔻 از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.

🔺🔻 جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دوسوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود.

🔺🔻 نهال پیودی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد

🔺🔻 نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد

 

 

 

 

🍈🍊🍋🍓🍇🍑🍐🍒👇

لیست قیمت 

🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭🥭👇
زردآلو عسگرآباد۷۰،۰۰۰ت
زردآلو شاهرودی۶۰،۰۰۰ت
زردآلو تبرزه۵۵،۰۰۰ت
زردآلو شندآباد۶۰،۰۰۰ت
زردآلو شاملو۶۰،۰۰۰ت
زردآلو اردوباد۶۰.۰۰۰ت
زردآلو نصیری۶۰‌.۰۰۰ت
زرذالو زعفرانی زود رس ۸۰.۰۰۰ت
زردالو انبه ای ۸۰،۰۰۰ت
زردآلو پرتغالی۹۰.۰۰۰ت
زردالو ایتالیایی ۹۰،۰۰۰ت
زردالو قرمز ۱۲۰،۰۰۰ت
🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐🍐👇
گلابی درگزی۶۵،۰۰۰ت
گلابی بیروتی۶۰،۰۰۰ت
گلابی شاه میوه۶۰،۰۰۰ت
گلابی مشاری ۶۰.۰۰۰ت
گلابی دوشس۶۰،۰۰۰ت
گلابی اسپادانا۶۰،۰۰۰ت
گلابی نطنز۶۵،۰۰۰ت
گلابی سیبری۶۰،۰۰۰ت
گلابی فرانسه۷۰،۰۰۰ت
گلابی مشو۶۰،۰۰۰ت
گلابی آنجو(قرمز) ۱۰۰،۰۰۰ت
گلابی ناشی(پرتقالی) ۸۰،۰۰۰ت
گلابی ترکیه ۷۵،۰۰۰ت
🍈🍊🍋🍓🍇🍑🍐🍒👇
گردو ژنوتیپ سهند ۱۶۰،۰۰۰ت
گردو ژنوتیپ مراغه ۱۷۰،۰۰۰ت
گردو ژنوتیپ تخم مرغی۱۸۰.۰۰۰ت
گردو خوشه ای۱۷۰،۰۰۰ت
گردوکوپه ای ۱۸۰،۰۰۰ت
گردو کاغذی ۱۴۰،۰۰۰ت
گردو پیوندی چندلر ۲۴۰،۰۰۰ت
گردو پیوندی فرنور ۲۴۰،۰۰۰ت
به اصفهان ۶۵،۰۰۰ت
به کشاورزی ۶۵،۰۰۰ت
به وحشی ۵۵،۰۰۰ت
خرمالو گوجه ای ۱۰۰،۰۰۰ت
خرمالو سیبی ۱۰.۰۰۰ت
خرمالو موزی ۱۳۰.۰۰۰ت
انجیر گلابی ۹۰،۰۰۰ت
انجیر زرد ۸۰.۰۰۰ت
انجیر سیاه ۸۰.۰۰۰ت
انجیر استهبان ۱۰۰.۰۰۰ت
انار دانه سیاه ۸۰،۰۰۰ت
انار ساوه ۸۰.۰۰۰ت
انار شکر پاره ۹۰.۰۰۰ت
انار پوست سیاه۱۰۰.۰۰۰ت
عناب دوساله ۷۵،۰۰۰ت
زرشک دوساله ۷۰،۰۰۰ت
سنجد حاج حسینی ۶۰،۰۰۰ت
سنجد شصت عروس ۶۰،۰۰۰ت
سنجد قندی ۵۰،۰۰۰ت
بیدمشک۷۰،۰۰۰ت
بید فری ۷۰،۰۰۰ت
بیدمجنون ۷۰،۰۰۰ت
بیدطلایی ۷۰،۰۰۰ت
بیدشاندیز ۹۰،۰۰۰ت
صنوبرتبریزی تک ساله ۴۵،۰۰۰ت
دو ساله ۵۵،۰۰۰ت
بالای ۱۰۰عدد تخفیف ۱۰درصدی دارد
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
بادام دیر گل آذر۶۵،۰۰۰ت
بادام شکوفه دیرگل۵۵،۰۰۰ت
بادام سهند ۵۰،۰۰۰ت
بادام اصفهان ۵۵،۰۰۰ت
بادام تونو۶۵،۰۰۰ت
بادام معمولی۴۵،۰۰۰ت
بادام مامایی۶۰،۰۰۰ت
بادام اسکندر۵۰،۰۰۰ت
بادام شاهرودی ۵۵،۰۰۰ت
بادام شمشیری۵۵،۰۰۰ت
بادام فرانسیس ۷۰،۰۰۰ت
🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
هلو زعفرانی زود رس۶۰،۰۰۰ت
هلو خونی زود رس۶۰،۰۰۰ت
هلو انجیری زعفرانی ۶۰،۰۰۰ت
هلو قجیرقانات۶۰،۰۰۰ت
هلو جوادی۶۰،۰۰۰ت
هلو مخملی ۶۰.۰۰۰ت
هلو انجیری پلنگی۶۰،۰۰۰ت
هلو انجیری عسلی۶۰،۰۰۰ت
هلو حاج کاظمی۵۵،۰۰۰ت
هلو انجیری خونی۶۵،۰۰۰ت
هلو جیگری ۸۰،۰۰۰۰ت
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
شلیل مغان۷۰،۰۰۰ت
شلیل ردگلد ۷۰.۰۰۰ت
شلیل انجیری۷۰،۰۰۰ت
شلیل سایکین۶۰،۰۰۰ت
شلیل شمس۶۰،۰۰۰ت
بالای ۱۰۰عدد تخفیف ۱۰درصدی دارد
انگور ایرانی 🍇🍇🍇🍇👇
سفید بیدانه ۵۵،۰۰۰ت
قرمز بیدانه ۵۵،۰۰۰ت
عسگری ۵۵،۰۰۰ت
سیاه سردشت ۵۰،۰۰۰ت
ترکمن (۴) ۵۰،۰۰۰ت
شاهانی مکی ۸۰،۰۰۰ت
شاهانی قزوین ۵۰،۰۰۰ت
شانی سیاه ۵۰،۰۰۰ت
حسینی ۵۰،۰۰۰ت
صاحبی ۵۰،۰۰۰ت
فخری ۵۵،۰۰۰ت
یاقوتی ۵۰،۰۰۰ت
جوین ۹۰،۰۰۰ت
پرلت ۶۰،۰۰۰ت
شاهرودی ۵۰.۰۰۰ت
دسته چین ۵۰،۰۰۰ت
قزل اوزوم ۵۰،۰۰۰ت
ریش بابا قرمز ۶۰،۰۰۰ت
میش پستان ۹۰،۰۰۰ت
انگور خارجی🍇🍇🍇🍇👇
موسکات ژاپن ۱۷۰،۰۰۰ت
شمشیری ۱۸۰،۰۰۰ت
روبی سیدلس ۱۵۰،۰۰۰ت
فلیم سیدلس ۱۴۰،۰۰۰ت
سوئیت شاپر ۱۶۰،۰۰۰ت
کریمسون ۱۴۰،۰۰۰ت
بلک سیدلس ۱۸۰،۰۰۰ت
ردگلوب ۱۵۰،۰۰۰ت
شامپاین ۱۴۰.۰۰۰ت
بالای ۱۰۰عدد تخفیف ۱۰درصدی دارد
🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎👇
سیب زرد لبنان۵۵،۰۰۰ت
سیب قرمزلبنان۵۵،۰۰۰ت
سیب قرمز فرانسه ۵۵،۰۰۰ت
سیب زردفرانسه۶۰،۰۰۰ت
سیب سبز۷۰،۰۰۰ت
سیب خونی (توسرخ )۹۰،۰۰۰ت
سیب میراکل(سیاه ) ۹۵،۰۰۰ت
سیب گالا ۶۰،۰۰۰ت
سیب دورنگ فرانسه۶۰،۰۰۰ت
سیب گلاب ۶۰،۰۰۰ت
سیب رد استارکینگ ۶۰،۰۰۰ت
سیب ردلاو ۷۰.۰۰۰ت
سیب گلدن دلشیز۷۰.۰۰۰ت
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲👇
بلک بری ۲۳۰،۰۰۰ت
گوجی بری ۱۹۰،۰۰۰ت
بلوبری ۲۵۰،۰۰۰ت
رزبری ۲۴۰،۰۰۰ت
لوگان بری ۲۳۰،۰۰۰ت
هانی بری ۲۰۰،۰۰۰ت
پینک بری ۱۸۰،۰۰۰ت
ردکارنت ۲۵۰،۰۰۰ت
وایت کارنت ۲۸۰،۰۰۰ت
بلک کارنت ۲۵۰،۰۰۰ت
آربوتوس ۲۶۰،۰۰۰ت
آرونیا بری ۲۰۰،۰۰۰ت
بالای ۱۰۰عدد تخفیف ۱۰درصدی دارد
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒👇
آلبالو مجاری۶۰،۰۰۰ت
آلبالو اسرائیلی۶۰،۰۰۰ت
آلبالو گوشواره۷۰،۰۰۰ت
آلبالو فرانسه۷۰،۰۰۰ت
آلبالو سیگانی۹۰،۰۰۰ت
آلبالو خوشه ای ۷۰.۰۰۰ت
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒👇
گیلاس تک دانه۷۰،۰۰۰ت
گیلاس صورتی۶۰،۰۰۰ت
گیلاس پرتقالی ۷۰.۰۰۰ت
گیلاس خوشه ای۶۰،۰۰۰ت
گیلاس زرد ۶۰،۰۰۰ت
گیلاس طلایی۵۵،۰۰۰ت
گیلاس هارت ۹۰،۰۰۰ت
گیلاس سورینام۱۸۰.۰۰۰ت
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲👇
آلو کالیفرنیا۶۰،۰۰۰ت
آلو آنجلا۷۰،۰۰۰ت
آلو شابلون۶۰،۰۰۰ت
آلو شابلون شرابی۶۰،۰۰۰ت
آلو پفکی۶۰،۰۰۰ت
آلو قطره طلا۷۰،۰۰۰ت
آلو بخارا یا خرمایی۷۰،۰۰۰ت
گوجه سبز۶۰،۰۰۰ت
آلو شهریار۶۰.۰۰۰ت
آلو خونی ۶۰.۰۰۰ت
گوجه سبز مراغه۶۰،۰۰۰ت
گوجه سبز سردری۶۰،۰۰۰ت
گوجه برگ قرمز ۹۰،۰۰۰ت

به مدیریت : آقای میرزایی

اینستاگرام نهال فروشی حسام میرزایی

 

 

 

 

 

 

نهالستان حسام میرزایی در میاندوآب , نهالستان در میاندوآب ,نهال پیودی , خرید و فروش نهال , نهال سیب , نهال میوه در میاندوآب , قیمت نهال , بهترین نهالستان در میاندآوب , فروش انواع نهال در میاندوآب , فروش نهال میوه در میاندوآب ,

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed