انگشتر سلیمانی دو چشم

برای همه ی امور

انگشتر و مهره موکل دار  سید حسن

انگشتر زوعه

انگشتر زوعه

✨انواع سنگ و انگشتر موکل دار

✨ارسال از کرج به سراسر کشور و سایر کشورهای خارجی

?سنگ موکل دار چیست و چه خواصی دارد؟

به صورتی کلی به سنگ هایی که توسط اعمال خاص موکل گذاری و دارای انرژی خاصی میشوند سنگ های موکل دار می گویند.این موکل ممکن است از جنس جن ، بن یا سایر ارواح نورانی باشند که قدرت آنها بر حسب کارایی به شاخه های مختلفی تقسیم میشوند.

?سنگ موکل دار مخصوص جذب محبت عام و خاص

?سنگ موکلدار مخصوص باز کردن بخت

?کار گشا ( به اصطلاح کار راهنداز)

?مخصوص امور اداری و ارتقای شغلی

?افزایش رزق و روزی

?ضد سحر و جن (محافظت)

?زبان بند

?سلامتی

?افزایش قوای جسمی

?ضد چشم ذخم و انواع انرژی منفی

❇️نمیتوان از اثرات یک انگشتر موکل دار چشم پوشی کرد چون در تاریخ هم از اعتقاد به این انگشترها با نامهای مختلف دیده شده و از دیرباز انسانها از این انگشترها و یا در اصل سنگ نگین این انگشترها بهره بسیار برده اند خصوصا سلاطین و اشراف اعتقاد و علاقه زیادی به اینگونه انگشترها داشته اند که بسیار برای آنها با ارزش و گرانبها بوده است.

❇️ولی واقعا انگشتر موکل دار چیست و نیروی خود را از کجا میگیرد و تا چه حد میتواند به ما کمک کند.

❇️ارزش انگشتر موکل دار به نیروییست که در نگین انگشتر وجود دارد و این نیرو بواسطه موکلیست که در سنگ نگین انگشتر ساکن است تامین میشود و بلعکس موکل انگشتر هم از نگین انگشتر برای بقا بهره میبرد.

❇️موکل انگشتر بنوعی همزیستی با نگین انگشتر دارد و با توجه به نوع موکل انگشتر مدام امواجی از خود ساطع میکند که موجب تاثیر بروی زندگی صاحب انگشتر میگردد.

❇️اگر انگشتر رزقی باشد روی رزق تاثیر میگذارد و در کارها گشایش ایجاد میکند اگر نیروی آن محبتی باشد محبت دیگران را جذب میکند و اگر محافظتی باشد از شما در برابر نیروهای منفی محافظت میکند.

❇️البته موکلهای گوناگونی ممکن است که یک انگشتر داشته باشد که بعضی از موکلها در جنگها و رقابتها کمک میکنند. و حتی برعکس موکلهایی ممکن است روی انگشتر موکلدار باشد که از جنس شیاطین هستند و دیگر در اصل از جنس ملک نیستند.

به مدیریت:حسن شکل آبادی

شماره تماس
09215375879

https://www.instagram.com/hoseinmalekan.vila

https://www.instagram.com/hoseinmalekan.vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهره , انگشتر , انگشتر موکل دار در کرج , مهره موکل دار در کرج , سنگ موکل دار در کرج , انگشتر و مهره موکل دار شکل آبادی در کرج , قیمت انواع سنگ و مهره موکل دار در کرج , خواص انگشتر موکل دار , کاربرد سنگ و انگشتر موکل دار ,

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed