طراحی و تولید تخصصی مخزن مکانیزه گالوانیزه
تولید انواع چرخ مخزن زباله ای

?محدب پرسی
?مکعب پرسی
?درب بارانی
?درب تخت پرسی
?طرح اسکی (پایه دار)
?پاندولی
?کاور مخزن
?انواع چرخ مخزن

در لیتراژهای ۶۶۰ و ۷۷۰ و ۱۱۰۰ لیتری

شماره مدیر عامل: آقای زیبایی ۰۹۱۲۰۴۳۹۶۷۲
شماره مدیر فروش : ۰۹۱۰۸۳۸۸۵۷۸

 

 

مخزن مکعب پرسی چرخدار با حجم ۷۷۰لیتر
مخزن محدب پرسی با درب تخت پرسی و چرخ رینگ فلزی
مخزن درب بارانی
مخزن ۷۷۰لیتر محدب پرسی چرخدار
مخزن ۱۱۰۰لیتر محدب پرسی چرخدار
مخزن پایه دار
مخزن مکعب ساده چرخدار
مخزن مکعب پرسی چرخدار رنگی
مخزن پایه دار رنگی
مخزن محدب پرسی چرخدار رنگی
گاری حمل زباله با چرخ طحافی
مخزن محدب پرسی ۱۱۰۰لیتری با طرح ابرویی بغل
مخزن مکعب پرسی چرخدار با حجم ۷۷۰لیتر

 

 

 

 

 

مخازن زباله مکانیزه , مخازن زباله گالوانیزه , مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه , مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه مکعب , مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه محدب ,

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed