گیلامیر گورتال سرگروه تشکل گیل رکورد 

🎼🎤 استودیو ضبط صدا، تنظیم و آهنگسازی🎼🎤

گیلامیر گورتال سرگروه تشکل گیل رکورد

👤 بیوگرافی

شهیاد(امیر عباس) پورقاسم قاضیانی متولد ۳۱ تیر ۱۳۸۲ هنرمند ایرانی سبک های پاپ فولک و رپ میباشد. وی از پدری گیلک-کرد و مادری تالش متولد شد. او از سنین کودکی تا جوانی به ورزش های مختلف علی‌الخصوص رزمی که شامل کشتی گیلمردی،کاراته،کونگ‌فو توآ، کشتی و ام‌ام‌ای پرداخت. وی از سال ۱۳۹۵ با سبک رپ وارد عرصه موسیقی شد و سال ۱۳۹۶ اولین ترک استودیویی خود به نام “مرد” را با همراهی امیر ملو تحت آلبوم مقصد از امیر ملو منتشر کرد. وی طی سه سال دوری از خوانندگی به بازیگری و دوبلاژ و فراگیری هنرهای دیگر من جمله نوازندگی گیتار و کیبورد(پیانو و ارگ) پرداخت. او در سال ۱۳۹۹ اولین ترک رسمی و اولین ترک پاپ فولک خود که به زبان گیلکی بود را به نام “هموشه ومانی” منتشر کرد که در آن زمان در نقاط مختلف گیلان و الموت قزوین و طالقان البرز سر و صدا به پا کرد. از دیگر ترک های او میشود به یاله مرت به زبان تالشی، هیڤه به زبان کردی، موسولمان به زبان گیلکی، تالش خته پلنقه‌یا به زبان تالشی و‌… اشاره کرد. همچنین او یک تنظیم کننده و آهنگساز نیز میباشد و مدیریت استودیو گیل رکورد رشت و سرگروه تشکل گیل رکورد(شوک سنج سابق) نیز میباشد.

 

🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤 🎼🎤

 

 

https://www.instagram.com/omid__zarenejad/

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک : 

 

امیر ملو فیت گیلامیر ترسناک
آهنگ مرد
آلبوم مقصد از ملو
۱۳۹۶

Amir Melo Ft. Gilamir Tarsnaak
Mard track
Maghsad albume by Melo
2017

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

 

🎼 معرفی موزیک : 

گیلامیر
تک آهنگ هموشه ومانی
۱۳۹۹

Gilamir
Hamoushe Vemani track
2020

متن موزیک

سولطانه خُبان وامو همو وووویید آها وووو
پرچمدار گیلان وامو همو وووویید آها وووو
شاهه دیلمان وامو همو وووویید آها وووو
خانه طالقان وامو همو وووویید آها وووو

ورزا جهارانه سَرج‌دَرَست
جَهارَته‌ی ﭪی دَرَنج
واتورای همو توجموآن
هموشه اجیر و ویشار
ایسه جه سامونه گیلکسان
ایسه جه سامونه گیلکسان

تو شاه گیلانی خان دیلمانی ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی
الموته سولطانی ارباب طالقانی
ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی

چنقزه چومانه کۋر کونه
غیرتوَشو عزتوَش اونه
اونه نامُس‌دَرَستی بوله
نامُسه ره خۋن پِنِه کونه
اونه قَمیان هموشه فوجد
شوجاعه ئو نتِرسه شوشه
گانقمی شِراوه هم ووموشه
وازم دیمارِرِ فوتورکگَر کوشه
وازم دیمارِرِ فوتورکگَر کوشه

تو شاه گیلانی خان دیلمانی ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی
الموته سولطانی ارباب طالقانی
ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی

با غیرتو با عزت تو هستی با درایت توی دفاع و گان فیدایی برای میلّت
پرچمدار گیلان آورویی برامون
داشتن تو برامون هست افتخار و نعمت
تویی امی گیله آمارد شیم مادر حلالت
دوشمنات کم آوردن پیلینگه گیل و دیلم
ایشالِّه هموشه باشه سایت والا سرمون
تویی تک یله میدون سرواز میرزا کوچک
سرواز میرزا کوچک

تو شاه گیلانی خان دیلمانی ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی
الموته سولطانی ارباب طالقانی
ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی

اون ایسه پَلوَر کوشی گیلاماردی دیله
رجمه گیلما هم امی هَرَزَشته رَجمیه
گیلانیه هد آماردو آژانی یَله
توجموآنه ویگیره اون جه په ایگانه

تو شاه گیلانی خان دیلمانی ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی
الموته سولطانی ارباب طالقانی
ایشالِّه اَمَره هموشه ومانی

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک : 

گیلامیر
تک آهنگ یاله مرت
۱۴۰۰

Gilamir
Yale Mert track
2021

متن موزیک

هَمَ‍ پٛشَن کَناٛر ئَشیر مٛرتٛ‍ مَیدۊن ئۊمَ‍
پَرچَمداٛرٛ سۊمۊنٛ‍ خاٛسَ‍ تاٛلٛشٛستۊن ئۊمَ‍

ئَم دٛڙمَیٛ‍ دٛڙمَی هاٛرچَ‍ ئۊدَمٛ‍ ناٛمٛرتَ‍
تَناٛڷی هَم پَڷَکَ‍ مٛهَم نییَ‍ چٛ‍ راٛ ئَصلً‍
خَیلی نۊمداٛر هٛستَ‍ هٛچ کَسی کاٛ مَتَرسَ‍
دٛنیۊ دَ دۊملَیَ‍ خٛدی فَقَد ئٛڛتَن هٛستَ‍
ئٛڛتَ‍ بٛراٛ خاٛئۊنٛ‍ راٛ هَمَشَ‍ تٛ‍ یاٛوَریڙَ
تاٛلٛشی مٛرتٛمی راٛ هَمَشَ‍ تٛ باٛوَریڙَ
ئٛڛتَ‍ نَنَ‍ پٛمٛرَ ئٛڛتَ‍ غَمی راٛ مَوینَ‍
زۊنی کٛ چَدَ چٛ‍ خٛردَن چٛ‍ وَراٛ ناٛڙ عَزیزَ
ئٛڛتَ‍ بَبَ‍ خٛڛ داٛرٛ چٛ‍ دٛس‌رَنڙی دٛئٛر ئاٛگَردَ
بوچَ‍ مَنی بَ خٛدی ئٛم چٛ‍ وَراٛ ناٛنْڙَ هٛستَ‍
ژَنٛ‍ بَت‌کاٛرٛئۊن راٛ ژٛمینی کاٛ جَمع ئاٛکَرَ
چٛ‍ گَفی پیژیر مَیَنَ‍ بَ‍ هَمَ‍ تاٛ عَمَل ئاٛکَرَ
چٛ‍ گَفی پیژیر مَیَنَ‍ بَ‍ هَمَ‍ تاٛ عَمَل ئاٛکَرَ

ژَنداٛنی پَکٛشٛئی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
زَنگاٛنی قَمبٛ‍ ژَنی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
هَمَ‍ کاٛ تٛ‍ سَرڙتَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
تاٛلٛشٛستۊنٛ سَرڙڤَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش

ئیگْلَ‍ غَرَّڛ پٛکَرَ تاٛ خٛدٛ ئۊسمۊن لَرڙَ
چٛ‍ گَر کاٛ ئۊتَڛ ئاٛیَ‍ ئٛڛتَن راٛ ئَڙدَر هٛستَ‍
هٛچ مَمَئی مَزَندَ تاٛ بَ‍ ئٛسَ‍ بَ‍ چٛ‍ مۊنَیَ‍
ئیتاٛ هٛستَ‍ ژَهۊنی دَ تاٛلٛشٛ‍ مٛرت ئی زۊنَیَ‍
ئَم زۋداٛر تٛنیمَند تَر کاٛ ئیگْلَ‍ کٛلٛفتَ‍ داٛرَ
هَر یاٛ هٛستَ‍ سَگیَن ئو سَرڙ بَ‍ ژیر ئو باٛ وَقاٛرَ
هَلۊئَ‍ هَلۊئی مۊنَ‍ پَر کَشٛ‍ ئو واٛل ژَنَ‍
تاٛلٛشی سۊمۊنی کٛلًّ‍ کاٛلَیٛ‍ عٛقاٛبۊنَ‍
شٛجاٛعَت ئو ئَشیر دیلی چٛ‍ سَرڙ ئو کَڷَّ‍ کاٛ واٛرَ
هاٛر کٛ‍ نَ‍ چَف دَڷَکَ‍ ئَم ئینسۊنی ئوضاٛع ژاٛرَ
ئٛم کۊ ئو بَندی کاٛ تاٛ ئَم‌تاٛ زۊنَ‍ چٛ‍ سَس ئاٛیَ‍
خَلقی گۊڙی کَر کَرَ ئٛمدَ چٛ‍ صَدۊ قٛدرَت داٛرٛ
خَلقی گۊڙی کَر کَرَ ئٛمدَ چٛ‍ صَدۊ قٛدرَت داٛرٛ

ژَنداٛنی پَکٛشٛئی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
زَنگاٛنی قَمبٛ‍ ژَنی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
هَمَ‍ کاٛ تٛ‍ سَرڙتَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
تاٛلٛشٛستۊنٛ سَرڙڤَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش

هَمَش‍َ ئَمَ‍ واٛئیمْنَ‍ پٛژٛوی تاٛلٛش هاٛر یاٛ
قَرمۊن ئو پَروۊنٛ‍ کٛشتیی‍ٛ باٛوَج هٛستَ‍ تاٛلٛشَ‍ بٛراٛ
ئٛم هَمَ‍ تاٛلٛشَ‍ مٛرتَ‍ کاٛ واٛتیم مَواٛتیمَ‍ کاٛ تاٛلٛشَ‍ ژٛنَک
ئٛمی پۊزۊن هاٛر چَ‍ تاٛلٛشَ‍ مٛرتَ‍ تاٛلٛشَ‍ یٛن ئی گَیۊ کَفاٛ تَرَ
ئٛمی پۊزۊن هاٛر چَ‍ تاٛلٛشَ‍ مٛرتَ‍ تاٛلٛشَ‍ یٛن ئی گَیۊ کَفاٛ تَرَ

ژَنداٛنی پَکٛشٛئی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
زَنگاٛنی قَمبٛ‍ ژَنی یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
هَمَ‍ کاٛ تٛ‍ سَرڙتَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش
تاٛلٛشٛستۊنٛ سَرڙڤَری یَل یاٛلٛ مٛرتٛ‍ تاٛلٛش

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک : 

گیلامیر
تک آهنگ هیڤه
۱۴۰۰

Gilamir
Hiwe track
2022

متن موزیک

دِمەزانی هِوین گێڤانِم
کِ دِڵِ مِن چیکەتییە
ڤِ خەۆئا ؼەسەم ڤِ تؤ گێڤانِم
کِ ئِو دِڵِم چیکەتییە
لەچِڕ ڤِ ئِز تؤ چاڤە
شەڕڕِد هی حِناسەي مِن
ڤِ سۆئزیيِ ژێڤانِد تؤ
ڤەفا مەئری بِدِڤِم
ئوچە تؤ دِڵِد ژِ گەڤڕە
لەچِڕ ڤِ ئِز ڤەت کِردی
ئوچە مووحەڤڤەڌ مەئری تؤ
ڤِ گێڤانِم ئائِڕ ژِندی
مەئە ڤِ تؤ مەوِژی بووم
کِ شاڕ تِژ ژِ ڕێویس ئوو ئوڕگە
تؤ ژیبِتی دِڵِد چییە تِنِ پێژ حِڤەسڌ دِگِری

ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِڕتِمِ سِڕتِک بی
ڤِ خەۆئی خەۆئا کِ تؤ هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی
ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِژومِ پێڕۆس بی
ڤِ ئافڕینِڕی ئِڕد ئوو تِمان هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی

کاژ قِت نِبِ بِزانی بووم
تؤ ئو ئِز ؼِڕتِد هی
ژِ پووژڌ ڤِ ئِز خِنژیڕ ژِندی
ئِز ڤِکِ هِنژیڵ تِڕت کِردی
چیما دِچی ژِ پێژِم
لەچِڕ تؤ ئِونە شیتی
ئوچە مِنِ ڤِل کِردی نیها ڤا ؼِریڤە دِگِری
ڕۆژ تان شۆ هِیِم شێڤار
دی بِڕسیڤِم کِردە سێؼار
نِلِوِری ئِز گِردِم ڤێماڕ
ژِ تؤ هِم ئِز بێمە ڤێژار
ژِ دۆڕیئِد لِبِرکانِم
ژِ هِوینِد پِڕێژانِم
ئِز ڤێ تؤ شیت ئوو دێمانِم
ژِ کِردەي خەۆم پِژێمانِم

ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِڕتِمِ سِڕتِک بی
ڤِ خەۆئی خەۆئا کِ تؤ هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی
ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِژومِ پێڕۆس بی
ڤِ ئافڕینِڕی ئِڕد ئوو تِمان هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی

ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِڕتِمِ سِڕتِک بی
ڤِ خەۆئی خەۆئا کِ تؤ هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی
ئِز هیڤِ دێرِم کِ تؤ هِژومِ پێڕۆس بی
ڤِ ئافڕینِڕی ئِڕد ئوو تِمان هِمو ڕۆژاد نەۆڕۆژ هی

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

عکس مربوط به سال ۲۰۱۶ و شروع آغاز فعالیت غیر رسمی لیبل شوک سنج Shock Meter با کمترین امکانات میباشد. چند نونهال علاقه مند و مستعد در هیپ هاپ. از سمت راست تصویر به ترتیب Soheil Nk ، Gilamir Tarsnaak و Mohsen Sp . دو اعضای اصلی دیگر که در عکس حضور ندارند Sheikh Mahdi (مهدی موازات سابق) و Jokerf (عرفان بی شک سابق) هستند. رئیس این تشکل مبتدی، گیلامیر ترسناک سابق Gilamir Gurtal بود.

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

 

 

🎼 معرفی موزیک ویدئو : 

فری‌استایل دیس کرونا توسط گیلامیر
۱۳۹۹

زبان های مورد استفاده قرار گرفته شده: تالشی(تاتی آذری)، گیلیکی(گیلانی)، گِلِکی(مازندرانی،طبری)

Diss Corona Freestyle 2020 by Gilamir

: Languages used
Talyshi(Tati Azari), Giliki(Gilani), Geleki(Mazandarani,Tabari)

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک ویدئو : 

فری استایل جدید گیلامیر گورتال به نام “تالشیه رپ” به زبان تالی(تالشی)

New freestyle by Gilamir Gurtal called “Taleshia Rap” on Talish(Talyshi) language

🎼 متن موزیک ویدئو : 

Igılə tı jənım de məhizi
یه دونه میزنمت دیگه برنخیزی
ıştə sərj gij buşu de məvini
سرت گیز(گیج) بره دیگه نبینی
Umirə kə dilə birün de məşi
اومدی داخل خونه بیرون دیگه نری
çəmə lısunə məjjə çəşi
مزه چوب های ما رو میچشی
İmi buzun xıdâ əmə nəyə
اینو بدون خدا با ماست
İröni mırtımi dil həm əmə nəyə
دل مردم ایران هم با ماست
Əz Gilâmir gırtâlimə əz tâlışimə
من گیلامیر گورتال هستم من تالشم
Əz bərâ ârəse bə iyâ kujəşt kərdimə
من برای رسیدن به اینجا کوشش کردم

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک ویدئو : 

تیزر آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام “مۊسۊلماٚن”.
به زودی…

به گویش ورنی(ویاپسی شرقی) از زبان گیلی

Teaser of Gilamir Gurtal’s new song called “Moosoolman”
… Coming soon

On Vereni(Eastern Viyapesi) dialect of Gilic language

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

🎼 معرفی موزیک : 

دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام “مۊسۊلماٚن”

“Download new music by Gilamir Gurtal called “Moosoolman

متن موزیک

ئٚنی هاٚنٚم‍ٚ ئۊ گیلیکی ری کی ئٚنی ناٚن‍ ٚ
چی عٚظیمی تٚمٚدْدۊن فۊتۊحاٚت تاٚریخی داٚرٚ
دۊرۊسْس‍ٚ کی هیساٚ ئیمی کیشوٚری ناٚم ئیراٚن‍ ٚ
وٚلین پٚشاٚ جی ئاٚریاٚیی قیدمٚت ئیمی ساٚماٚن‍ ٚ
فاٚرٚسیئی وٚنی ویجاٚ گیلیکی ئیمی زیواٚن‍ ٚ
تٚئٚسْسۊف وٚر ئۊنکی خۊشی میلْلٚتی قٚدری ناٚرٚ
پٚشاٚ صٚفٚوی گیلاٚن ویشتٚر سیواٚ جی ئیراٚن‍ ٚ
ئاٚریاٚیی دٚهاٚن‍ ٚ ناٚن‍ ٚ گیل نٚسلی گاٚسپیاٚن‍ ٚ
ئٚوْوٚلین حۊکۊمٚتی شیع‍ ٚ شین خٚطهٚئی شۊماٚل‍ ٚ
عٚرٚب مۊغۊلیم نٚتاٚنٚسْسٚد ئیماٚری ئۊساٚنٚد
گیلاٚنی لٚقٚب مۊتۊجاٚویزاٚنی گۊریسْساٚن‍ ٚ
چۊن گیل ئاٚماٚرد خۊشی دۊشمٚنی هیمْماٚشی ئیگاٚن‍ ٚ

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی
واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی
مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی
ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

خۊشی زیمیناٚنی مۊفت غٚئری بومیئی نۊروشید
ئ‍ ٚ کاٚراٚنی ئٚمرٚ خاٚکی خۊ سٚرجی نی ئۊروشنید
نٚواٚي ئیمی پٚرهٚنگی چٚن هیزاٚر ساٚر ناٚوۊ بیب‍ٚ
داٚ خوماٚن وٚناٚلیم کی هی زیماٚتی ئٚتو نیب‍ٚ
گیلیکی گٚب جٚئٚنی ئۊشماٚ زاٚنید وی کیلاٚسی
چۊن تٚئثیر وٚناٚی‍ٚ ئیشمی سٚرج پٚرهٚنگی فاٚرٚسی
ئٚیاٚ ئٚوْوٚلین جۊمهۊریئی ئاٚسیئاٚئی داٚشتی
ئۊنی رٚئیس جۊمهۊریم بۊ میرزاٚ کۊجیئی رٚشتی
گیلی لاٚکٚکاٚن گیلی رٚئکٚکاٚنی پاٚنی‌پاٚئٚد
چۊن گیلی جٚنٚکاٚنی نۊفۊذ هٚمدٚر ئاٚماٚرداٚن‍ ٚ
وٚرٚستاٚئی جی نیمیریم ئٚئٚر تۊریستی ناٚی‍ٚ
فٚقٚد تٚخریب کۊنید ئٚیاٚ هیمْماٚچی خوری داٚرٚ

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی
واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی
مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی
ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

ئیمی زٚریاٚ ناٚم خٚزٚر نیی‍ٚ وٚلکی گاٚسپیاٚن‍ ٚ
پۊل جی مٚناٚبٚعی سۊختی ئۊ ماٚشی خاٚویاٚرٚ
ئیمی ئیقتیصاٚدی مٚرکٚزنیشتین بیگیفت رٚخشاٚن‍ ٚ
هیساٚ ئیمی فٚقر ئیمی سٚرج‌سٚوْزیئی پۊشت پٚنهاٚن‍ ٚ
چٚندٚر بٚجٚخاٚرٚسْسیم ئیماٚ فۊراٚنیم رۊساٚن‍ ٚ
هیساٚ چۊم واٚزاٚکۊن کی صاٚحیبی پیلْلٚ‍ زٚریاٚئٚد
سٚرْیاٚل ئۊ فِلماٚنی دیل‍ ٚ ئیسیم کۊلفٚت ئۊ نوکٚر
خاٚی‍ٚ بیگ‍ ٚ کی گیلاٚنی تی هۊوییٚتی فیشاٚل
ئیمی تیماٚنی فوتباٚلیم هٚشان باٚطیلاٚکۊدٚد
پۊتاٚنسییٚلی جیواٚن دیئٚر ئۊستاٚناٚنی‌نی شٚد
ئیمی تٚحقیری شۊرۊع بونیم جی زیماٚتی شاٚه‍ ٚ
فیلی وٚر ئۊنکی عٚلی میریئی راٚهی شیلاٚر دٚه

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی
واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی
مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی
ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئیمی ئیراٚنیئیمی
واٚ وۊجۊد ئۊ واٚ غٚئرٚتیمی گیلاٚنیئیمی
مۊسۊلماٚنیمی شیعٚئی جٚعفٚریئیمی
ئیماٚ گیلیکیمی هیمْماٚتاٚ غٚئرٚتیئیمی

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

 

🎼 معرفی موزیک ویدئو : 

تیزر آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام “تاٛلٛش خٛت‍َ پَڷَنقَ‍ یاٛ”.
به زودی…
به گویش جنوبی از زبان تالشی

The teaser of Gilamir Gurtal’s new song called “Tâlış Xıtə Pələnqə Yâ”
Coming soon…
On southern dialect of Talish language

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

 

 

🎼 معرفی موزیک : 

آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام “تاٛلٛش خٛت‍َ پَڷَنقَ‍ یاٛ”

Gilamir Gurtal’s new song called “Tâlış Xıtə Pələnqə Yâ”

متن موزیک

چَن ساٛرَ کٛ‍ غَریڤَ‍ کَس
جَعل کَرین‍َ تاٛریخٛ ئَز
هٛستیمنَ‍ تاٛلٛشی ڤَرَث
وی تَعَصّٛبی نَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
زۊرمَنتَ وو ئَڤَر مٛرتَ‍
بَوْر ئَشیر وو نَهَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

زٛرَلٛس یاٛ فٛتٛرَلٛس حَتّاٛ بٛداٛرَم خاٛلی دَز
چۊکاٛ هٛستَ‍ چَمَ‍ هَنَس کاٛڷَ‍ هَڷۊئۊنٛ‍ مَتَرس
تٛنَ‍ کَرَم بٛڙَن بٛڙَن
بٛکَي ئییاٛ بٛڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
هٛتَ‍ ژَنَم پٛڙَن دَڙَن
بَبی مَنق‍ ئو مَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

یاٛڷَ‍ ئیرۏن چَمَ‍ ڤَطَن
تٛرکی نیَ‍ چَمَ‍ سٛخَن
ئاٛذَری ڙٛڛَ‍ تاٛلٛشَ‍
چَمَنَ‍ ئیگلَ‍ خَلقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
ئَوٛن بی تاٛلیژ گَف بٛڙَنین
تٛرکیژ تَحمیل بَي ئَمَراٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تاٛلٛشیمَ‍ ئٛبٛهَت داٛرٛم ناٛمٛسی سَرڙ غَیرَت داٛرٛم
چَمَ‍ چٛمۊنَ‍ کَل کَرٛم چَمَ‍ چٛمۊنَ‍ خۋن گٛرٛ
ئَگَ چَمَ‍ تۋرَ رَق باٛي
دٛڙمَیۊن مٛرین تَرسی کاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
حَتّاٛ چَمَ‍ تۋرَ رَق ناٛي
دٛڙمَي تَرسَ‍ چَمَ‍ ساٛ کاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تیژ زٛوَر هۏشمَنتَ‍ تاٛلٛش
صاٛحیب هٛستَ‍ عَلم ئو زۊنٛشت
پٛر تَلاٛشنَ‍ صَوْر ئو کۊڙٛشت
سَختی چَیی خَدَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
کاٛری کاٛ بیم نٛداٛرٛ هٛچ
جَنَم چَیی تٛفَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

تٛ‍ تاٛلٛشی لۊئَ‍ بٛکَ‍ نَنَ‍ زٛوۊن ویراٛ مَکَ‍
تٛ‍ تاٛلٛشی خَڷاٛ دَکَ‍ دَدَ ڛٛئی تَنکاٛ مَکَن
خاٛسَ‍ چٛ‍ دَزی سَرڙ نۊمَ‍
ویگٛتَ‍ کاٛ هَر رَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
حَتّاٛ سَطحٛ‍ ژَهۊنی کاٛ
ئیگلَ‍ خٛداٛیٛ‍ ژَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ
تاٛلٛش خٛتَ‍ پَڷَنقَ‍ یاٛ

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

🎼 معرفی موزیک ویدئو : 

موزیک ویدئوی جدید گیلامیر گورتال به نام “تاٛلٛش خٛت‍َ پَڷَنقَ‍ یاٛ”

Gilamir Gurtal’s new music video called “Tâlış Xıtə Pələnqə Yâ”

 

 

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

اولین آلبوم (رپ) با ریتم لنگ جهان به نام رپلنگ از گیلامیر گورتال. به زودی…

…The first irregular rhythm (Rap) album of world by Gilamir Gurtal called Raplang. Coming soon

 

 

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

🎼 معرفی آلبوم : 

اولین آلبوم (رپ) با ریتم لنگ در جهان به نام رپلنگ از گیلامیر گورتال منتشر شد.

…The first irregular rhythm (Rap) album of world by Gilamir Gurtal called Raplang was released

 

 

سرگروه تشکل گیل رکورد , سرگروه تشکل , استودیو موسیقی  , استودیو موسیقی رپ , استودیو موسیقی حرفه ای , 

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed