$0,00
from:
18 آذر 1397

فروش زمین ۱۰۰۰ مترمربع
سند ۶ دانگ
امکانات سر زمین
قیمت: متری ۳۵۰ هزار تومان
آدرس: خ امام رضا – بر جاده آرامستان رهنان