ماساژور و  گرم کننده برای رفع ناراحتی‌‌‌های گردن از جمله دیسک و آرتروز

شارژ شد