استخدام در رشت به یک نیمه استاد کار جوشکار در کارگاه در و پنجره سازی واقع در جاده ی لاکان نیاز مندیم.

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

جوشکار

شرایط استخدام:

1.مهارت در کار
2.مجرب
3.سابقه کاری مفید

تماس:۰۹۱۱۸۰۵۲۱۹۰