تلفن ثابت:  ۰۱۳۹۱۰۰۱۰۱۱ – ۰۱۳۳۳۵۳۷۵۳۱
پست الکترونیکی: info@zmat.ir
آدرس: بخش مرکزی ، شهر رشت، بیستون ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -۴۷۸ ، طبقه سوم ، واحد ۵