تلفن ثابت:  ۰۱۳۹۱۰۰۱۰۱۱ – ۰۱۳۳۳۵۳۷۵۳۱
پست الکترونیکی: [email protected]
آدرس: بخش مرکزی، شهر رشت، بیستون، خیابان آیت اله طالقانی، خیابان سردار جنگل، پلاک -۴۷۸، طبقه سوم، واحد ۵