استخدام در تهران شرکتی معتبر در زمینه واردات نهاده های کشاورزی در زمینه کارشناس فنی و فروش رشته های ماشین آلات،مکانیزاسیون و مرتبط در استان تهران اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فنی و فروش

شرایط استخدام:

1.آقا
2.رشته های ماشین آلات،مکانیزاسیون و مرتبط

تماس:[email protected]02183506204