استخدام در تهران شرکت راهکارهای همراه کارینا در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیفهای شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تستر و تحلیلگر نرم افزار و اپلیکیشن

شرایط استخدام:

1.شناخت و آنالیز سیستم های موجود
2.تهیه سناریو برای test-case
3.انجام تست، گزارش Default و مشکلات موجود
4.انجام تست های performance, Scalability, Functional, Stress, Integration, usability,…
5.مانیتورینگ سیستم های نرم افزاری و برنامه های کاربری در پروژه های مربوطه
6.طراحی تست های Functional و Acceptance
7.مهارت آنالیز سیستمها و طراحی و انجام سناریو های تست نرم افزار