استخدام در رشت کار در مغازه و انبار در بازار رشت ساعت کار ۸ صبح الی ۱.۵ و عصر ۳.۵ الی ۸.۵ شب حقوق ماهیانه ۵۰۰ الی ۶۰۰

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارگر انبار

شرایط استخدام:

1.جوان و کاری
2.فعال
3.پشتکار 

تماس:۰۹۱۱۳۳۲۰۴۳۱