استخدام در رشت به یک راننده نیسان یا پیکان وانت آقا برای باربری و بارگیری نیازمندیم
آدرس: رشت، حمیدیان، خ اقدامی، جنب آژانس سداد، انبار صفری

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

راننده

شرایط ستخدام:

1.گواهینامه
2.سابقه کار

تماس:09384072006 - 01333571071