استخدام در رشت یک شرکت تولیدی و مهندسی واقع در شهر صنعتی رشت جهت تکمیل کادر دفترفنی خود نیاز به یک نفر آقا (نقشه کش صنعتی )
با شرایط زیر دارد

 

استخدام در رشت

مهارت ها و تجارب

استخدام:

شرایط استخدام:

1-تسلط وآشنائی بانقشه کشی و نرم افزارهای مرتبط
2-حداقل فوق دیپلم
3- حداکثرسن 30 سال

تماس:01333882063 داخلی 12