استخدام در تهران شرکت تخفیفان در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس فروش تلفنی

شرایط استخدام:

1.مهارت مذاکره تلفنی – اعتماد به نفس – انعطاف پذیر
2.مهارت برقراری ارتباط موثر بادیگران – تمایل به یادگیری
3.مدیریت استرس- مسئولیت‌پذیری – صداقت