استخدام در رشت به یک فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه آجیل واقع در بلوار دیلمان نیازمندیم.

استخدام در رشت 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فروشنده

شرایط استخدام:

1.روابط عمومی 
2.بیان مناسب
3.سابقه کار فروش

تماس: 09111315697