آیا می‌دانید که چرا انگشتان یک دست اندازه‌های مختلفی دارند؟!

آیا می‌دانید که چرا انگشتان یک دست اندازه‌های مختلفی دارند؟!

احتمالا شما در مورد اینکه چرا انگشت دستانتان یکسان نیستند زیاد فکر نکرده‌اید. اما دانشمندان زمان زیادی را به تحقیق در این مورد اختصاص داده‌اند. در واقع، چندین نظریه وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا دست انسان از سایر پستانداران متفاوت است؛ این اطلاعات برای درک بهتر تکامل انسان مفید خواهد بود.
در کوتاه مدت، انگشتان دست ما به دلایل مختلف ممکن است بزرگ و ناهموار شوند، اکثر نظریه‌ها نشان می‌دهند که تکامل به طور فشرده مربوط به قابلیت‌های آن می‌شود.

یکی از نظریه‌ها ادعا می‌کند که در طول سال، ابزارها بیشتر و پیچیده‌تر می‌شوند و ساخت و استفاده از آنها نیز نیاز به دستان تخصصی‌تر خواهد داشت.
تفاوت اصلی بین دست یک انسان و پستاندار در انگشت شست است . انگشت شست به ما اجازه گرفتن اشیاء را بهتر از پستانداران می‌دهد. علاوه بر این شکل دقیق انگشتان دست، اشکال استخوان، ساختار بافت چربی و عضلانی نیز متفاوت است. در نهایت اعضای انسان با حساسیت بالایی ظرافت و توان بالایی را نسبت به دست یک پستاندار ارایه می‌دهد.
نظریه دیگر جالب‌تر است چرا که می‌گوید شکل دست ما برگرفته از سلاح‌های اولیه است. یک مشت: زمانی که دستتان را مشت می‌کنید هیچ فضایی بین انگشتان وجود نخواهد داشت، استخوان و چربی‌های اطراف آن به شکل یک سلاح قدرتمند هستند. در بین انسان‌ها هیچ مشت مشابهی با انگشتانی که به یک شکل و اندازه باشند وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که ترکیبی از عوامل جلوه‌های ویژه گرافیکی در طول سال‌ها بوجود می‌آورند.