یک تکنیک قابل توجه و کاربردی در عکاسی

یک تکنیک قابل توجه و کاربردی در عکاسی

یکی از افکت های جالبی که هر عکاسی باید امتحان کند، فوکوس انتخابی (selective focus) یا کمی نادقیق تر بگوییم افکت تیلت شیفت (tilt-shift) است. فوکوس انتخابی یا افکت تیلت شیفت را می توان توسط لنز های تیلت شیفت (که در واقع ویژه این کار ساخته نشده اند) انجام داد یا در فتوشاپ یا توسط تکنیک “لنز آزاد – free-lensing” تقلید کرد.

لنزهای تیلت شیفت (Tilt-shift) در عکاسی از ساختمان های بلند کاربرد دارند. اگر خلاقانه به کار برده شوند، می توان با آن ها روی بُرش باریکی از صحنه فوکوس کرد و باعث می شوند صحنه های جهان واقعی مانند مدل های کوچک به نظر برسند.

akasi1 akasi2

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi3 akasi4

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi5 akasi6

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi10 akasi9

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi8 akasi15

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi14 akasi13

عکاسی با تکنیک تیلت شیفت (tilt-shift)

akasi12 akasi11

منبع:www.persian-star.org