جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

کت و شلوار از آن دست لباس های رسمی و مجلسی می باشد که اکثر مردان و جوانان از آن در محل کار و یا مجالس مختلف استفاده می کنند این لباس به دلیل استایل خاص و طراحی ساده در عین حال شیک آن جذبه ای خاص به هر شخص می دهد.

جالب است بدانید که تاریخچه کت و شلوار به ایران و مردم پارس بازمیگردد ، کت یکی از قدیمی ترین کلمات رده لباس در زبان انگلیسی است که مدرک آن به قرون وسطی باز میگردد و برگرفته از فرهنگ و لباس پارسیان می باشد در آن زمان پارسیان شلوار و کت درز داری را برای خود می دوختند و به تن می کردند.

kotshalvar1

kotshalvar2

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

kotshalvar3 kotshalvar4

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

kotshalvar5 kotshalvar6

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

kotshalvar7 kotshalvar8

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

kotshalvar9 kotshalvar10

جدیدترین مدل های کت و شلوارهای مردانه2016

kotshalvar11 kotshalvar12 kotshalvar14 kotshalvar15