جویدن بیشترغذا و حفظ سلامتی دندان ها

جویدن بیشترغذا و حفظ سلامتی دندان ها

سعی کنید در هنگام غذاخوردن زیاد آن را بجوید و با کمی تامل در خوردن غذا عجله نکنید و با این کار به حفظ سلامت دندان هایتان کمک کنید،بخاطر مراقبت از دندان ها و پیشگیری از پوسیدگی آنان غذا را خوب بجوید!

رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران معتقد است، یکی از مهمترین راه‌های حفظ سلامت دندان، خوردن و جویدن غذاست. در صورتی که فرد به هر دلیلی از رژیم غذایی نرم استفاده کند، زمینه پوسیدگی دندان‌های او فراهم خواهد شد.
دکتر باقر شهنی‌زاده می‌گوید: یکی از دلایلی که افراد از غذاهای نرم استفاده می‌کنند، داشتن دندان‌های پوسیده است. در اغلب مواقع فرد برای رهایی از درد یا سعی می‌کند غذا را با دندان‌های دیگر بجود یا اینکه از غذاهای نرم استفاده می‌کند تا دچار درد دندان نشود. این درحالی است که درمان نشدن بموقع نه تنها به افزایش پوسیدگی دندانی منجر می‌شود، بلکه باعث گسترش آن به دندان‌های دیگر خواهد شد. دیگر اینکه جویدن به استحکام لثه و دندان کمک می‌کند. بنابراین جویدن غذاهای نرم هر چند باعث کاهش درد می‌شود اما به استحکام لثه‌ها کمکی نخواهد کرد. لثه‌هایی که محکم نباشند نمی‌توانند به خوبی از دندان‌ها مراقبت کنند.
او با تأکید بر پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها می‌گوید: برای سلامت دندان باید مواد غذایی سفت مانند سبزیجات و میوه‌ها در رژیم غذایی افراد قرار گیرد.

منبع: روزنامه ایران