دکوراسیون غذاخوری و هال

دکوراسیون غذاخوری و هال

دکوراسیون غذاخوری و هال:

دکوراسیون داخلی هال و غذاخوری نقش مهمی در معرفی دکوراسیون منزل ایفا می کند؛ چرا که میزبانِ بسیاری از مهمانی ها و افراد مختلف با نگرش های متفاوت بوده و به عنوان شاخصی از طراحی کلی دکوراسیون داخلی ، می تواند به عنوان نمادی از کلیت طراحی، جهت گیری، طرز تفکر، سلیقه و شخصیت ساکنین منزل را به قضاوت بگذارد .

اما پرسش این جاست که برای ایجاد دکوراسیونی جدید و متفاوت در غذاخوری و هال به چه ابزارهایی نیاز داریم؟

دکوراسیون غذاخوری و هال ۱:

zmat-decorasion01
دکوراسیون داخلی اتاق غذاخوری با تک رنگ سفید و چراغ های آویز

طراحی دکوراسیون داخلی مدرن در پی خود ادوات و اثاثیه مدرن و هم رنگبندی متناسب با آن را طلب خواهد نمود. همانطور که پیداست استفاده از رنگ سفیدی به عنوان پیکره ی اصلی در رنگبندی تواسته است به یکپارچگی مبلمان  با فضای کلی دکوراسیون اتاق غذاخوری دامن بزند.

پارکت چوبی در کنار استفاده از رنگ های تیره در در دکوراسیون چون قاب عکس های روی دیوار، به نمود بهتر دکوراسیون کمک کرده است و همچنین در فضای دلباز و نورگیر گسترده ی پیش رو، صرف غذا را در کنار تزیینات طبیعی گلدان ها دلچسب نموده است.

دکوراسیون غذاخوری و هال ۲:

zmat-decorasion02
دکوراسیون داخلی اتاق غذاخوری با رنگ سفید و پارکت های چوبی

در طراحی های امروز دکوراسیون داخلی و با محدود شدن فضا، ضرورت افزایش بهره وری  با استفاده از دکوراسیون های تلفیقی نمود خواهد یافت.

همانطور که در تصویر پیداست، ادغام بخش های هال و غذاخوری در دل دکوراسیونی تاثیر پذیرفته از رنگ های پایه ی سفید و قهوه ای روی داده است. در چنین دکوراسیونی، چینش وسایل باید به گونه طرح شود تا در کنار در نظر گیری تناسبات، مرز های دو فضا و نظم موجود در هر فضا رعایت گردد. با دقت در این دکوراسیون نیز در خواهیم یافت که در نظرگیری بخش غذاخوری در جوار آشپزخانه، به خوبی این مرز را نمودار کرده است.

دکوراسیون غذاخوری و هال ۳:

zmat-decorasion03

دکوراسیون داخلی اتاق غذاخوری رو به باغ با رنگ سفید و پارکت های چوبی و لوسترهای سقفی همرنگ دیوارها

مجاورت هر دکوراسیون با طبیعت می تواند قابلیت های شگرفی را به طراحی داخلی آن دکوراسیون افزون کرده و استفاده از آن را برای کاربران دلچسب تر کند.

ارتباط میان بخش های هال و غذاخوری که با مرزی شیشه ای در برابر طبیعت قرار گرفته اند می تواند صرف غذا و در کنار آن، نشستن و لذت بردن از پیرامون را دلپذیر گرداند.

بی شک تجلی رنگبندی زیبای طبیعت در این دکوراسیون داخلی با پیکره ی رنگ سفید، نمود بهتری داشته و هم توانسته است به موجب این نظام بندی رنگ عمق و بزرگ تر دیده شدن فضا را به ارمغان آورد.

دکوراسیون غذاخوری و هال ۴:

zmat-decorasion04
دکوراسیون داخلی اتاق غذاخوری با رنگ سفید و پارکت های چوبی و چراغ های آویز رنگی

جای گیری کلاسیک بخش غذاخوری یعنی طراحی این بخش در مجاورت آشپزخانه، آن را چون هر دکوراسیون هم جوار دیگر تاثیر پذیر خواهد نمود.

همانطور که پیداست، استفاده از میز غذاخوری چوبی در پی کابینت های سفید آشپزخانه که از متریالی هم سنگ آن بهره می برد توانسته تناسب خوبی را میان این دو بخش ایجاد کرده و در کنار نورپردازی موضعی چراغ های آویز،  ویژگی ها و محدوده ی مشخص آن را در طراحی داخلی دکوراسیون منزل، نوید بخش باشد.

منبع: اتاق