راههای کنترل گرسنگي

راههای کنترل گرسنگي

بعضي روزها با خوردن وعده کوچکي زود سير مي شويم و بعضي روزها هم هر چه مي خوريم احساس سيري نمي کنيم. در بيشتر موارد گرسنگي و اشتها به غذا را اشتباه مي گيريم، در حالي که اين امر مي تواند تأثير زيادي در کاهش، افزايش يا حفظ وزن داشته باشد. براي رمزگشايي اين موضوع بايد تفاوت بين انواع گرسنگي ها را بدانيد.

گرسنگي واقعي

گرسنگي واقعي با علايمي مانند لرزش بدن بر اثر کاهش قند خون، سردرد، افت انرژي و صداي معده همراه است.
اغلب ما صبر مي کنيم تا واقعا گرسنه شويم سپس هنگام خوردن، غذا را تندتند مي بلعيم.
خوردن همراه با تماشاي تلويزيون
خوردن هنگام تماشاي برنامه تلويزيوني، يکي از بدترين کارهاست زيرا ميزان غذايي که مصرف مي کنيد، مشخص نمي شود. نتايج بررسي هاي متعدد نشان مي دهد، پرت شدن حواس هنگام خوردن باعث مي شود در آن لحظه و ساعت، کالري بيشتري مصرف کنيد. بهتر است قبل از روشن کردن تلويزيون، ميزان گرسنگي خود را مشخص کنيد و هنگام تماشاي برنامه تلويزيوني دست هاي خود را مشغول کارهايي مانند بافتني، تعمير و … کنيد.

گرسنگي همراه با بي حوصلگي

خوردن به علت بي حوصلگي و بيکاري، کاري است که همه ما انجام مي دهيم؛ بايد بتوانيد اين بي حوصلگي و بيکاري را با خواندن مجله، حل کردن جدول، رفتن به حياط، تماس گرفتن با دوست و … برطرف کنيد و به سمت خوراکي ها نرويد.

گرسنگي مربوط به عصبانيت

هنگام عصبانيت قند خون افت مي کند که اين امر باعث بي قراري مي شود. اين حالت بايد کنترل شود. در چنين مواقعي از خوردن شيريني بپرهيزيد. مي توانيد به جاي شيريني، کربوهيدرات سالم مانند يک تکه ميوه يا چند عدد کراکر سبوس دار مصرف کنيد.

گرسنگي هنگام بعد از ظهر

تقريبا با رسيدن به ساعت ۳بعدازظهر، به خوردن تنقلات رو مي آوريم. در اين ساعت انرژي بدن افت کرده است و منتظر به اتمام رسيدن روز کاري هستيم. اگر هم چند ساعت از زمان ناهار گذشته باشد، کمي احساس گرسنگي مي کنيم. بهترين کاري که مي توانيد انجام دهيد، برنامه ريزي است يکي از کشوها را پر از تنقلات سرشار از پروتئين کنيد. اسنک هاي غني از پروتئين باعث ايجاد سيري و کاهش ميزان مصرف غذا در وعده بعدي مي شود. مغز ميوه، اسنک مناسب به حساب مي آيد.

گرسنگي هنگام استرس

زماني که دچار استرس مي شويم، در مورد غذا خيلي ايراد نمي گيريم. بنابراين هر مواد خوراکي که دم دست باشد، مي خوريم. يک راه حل در اين مواقع اين است که خود را به کار ديگري مانند ورزش سرگرم کنيد.

گرسنگي مربوط به سندروم قاعدگي ماهانه

چند روز قبل از قاعدگي، تغييرات هورموني باعث اشتهاي بيشتر فرد به مصرف شيريني مي شود.
بنابراين نياز است که از خوراکي هاي مفيد استفاده شود زيرا در اين دوران افزايش اشتها امري عادي است.

خوردن براي داشتن حس بهتر

گرسنه يا خسته نيستيد اما مي خواهيد چيزي بخوريد. در اين شرايط از خود سوال کنيد،«هدفتان از خوردن چيست»، شايد مي خواهيد کاري محول شده را به تأخير بيندازيد يا اين که مي خواهيد استراحت کنيد و خوردن به شما حس بهتري مي دهد. در اين زمان فکر کنيد که آيا واقعا نياز به خوردن داريد!

ديدن تنقلات و خوردن

وارد اتاق مي شويد و سيني پر از کلوچه توجه شما را جلب مي کند. به خود مي گوييد، «ضرري ندارد يکي از آن ها را بخورم».
متخصصان مي گويند قبل از اين که هر حرکتي انجام دهيد، کمي مکث کنيد، سپس تصميم به خوردن يا نخوردن بگيريد. اگر هم تصميم به خوردن گرفته ايد، کلوچه را با لذت بخوريد زيرا احساس گناه باعث مي شود که سريع آن غذا را بخوريد تا هرچه زودتر تمام شود.
سپس براي آرام شدن، بيشتر مي خوريد. بنابراين به ياد داشته باشيد، يک کلوچه باعث چاق شدن نمي شود اما خوردن ۳ يا ۴ عدد باعث افزايش وزن خواهد شد!

منبع: bookha.rzb.ir