مجسمه های چوبی شگفت انگیز

مجسمه های چوبی شگفت انگیز

Jae-Hyo Lee،هنرمندی از کره جنوبی است. وی مجسمه های خیره کننده ای از چوبهای دورریختنی تنه و شاخه های درختان، ایجاد نموده است.وی آثار هنری خود را از مصالحی که دراطرافش و اغلب در دل طبیعت وجود دارد ،ایجاد می کند.
هنرسوخت روی چوب بسیاروقت گیر است و به طور کامل با دست انجام می شودو می توان آن را هنر دقت، حوصله و تمرکز دانست. چون کوچک ترین بی دقتی باعث ایجاد نقص در اثر شده واغلب قابل بازگشت نخواهد بود. تناسب سایه روشن های اعمال شده بر روی چوب نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. کنتراست هایی₁ از رنگ قهوه ای ،که از دماهای مختلف بر روی چوب ایجاد می شوند باعث زیبایی اثر می شوند.برای خلق هنر سوخت چوب روشهای متعددی وجود دارد.
در این اثر Jae-Hyo Leeبرای رسیدن به سطوحی صاف و صیقلی، از تکنیکهای متفاوتی استفاده کرده است.به عنوان مثال یکی از روشها این است که هر قطعه چوب بروی شعله گرفته می شود، تا همچون زغال سوخته و سیاه گردد،سپس، برخی از نقاط چوب را صیقل داده و پرداخت می کنند،به گونه ای که روشن شده و لایه های زیرین چوب آشکار می گردد.نتیجه کارمی تواند طرحهای شگفت انگیزی باشد که در زیر می بینیم.

zmat-mojasame-choubi01

zmat-mojasame-choubi02

zmat-mojasame-choubi04

zmat-mojasame-choubi03

zmat-mojasame-choubi05

zmat-mojasame-choubi06

zmat-mojasame-choubi07

zmat-mojasame-choubi09

zmat-mojasame-choubi10