۵ نکته راجع به مد مردان / سری 17

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 17

1- کفش چرمی را که رنگ روشنی دارد می توان به وسیله واکس رنگ آن را تیره تر کرد، ولی باید مراقب بود، چون بازگشت به رنگ اولیه کار آسانی نخواهد بود. بهتر است کم کم از رنگ روشن به تیره رسید.

2- چه اشکالی دارد که در هوای گرم قید جوراب ساق بلند را بزنید؟ نه هرگز این فکر را نکنید. در صورتی که ساق پر مو از بالای جوراب های ساق کوته مشهود است، حتی در تابسان منظره خوبی نخواهد داشت.

3- پوشیدن هر نوع کفشی که تخت غیر چرم دارد برای اوقات غیر کار مناسب است.برای کار از کفش های کف چرم استفاده کنید.

4- قبل از این که کفش های چرمی خود را در آب و هوای بارانی به پا کنید، باید حتماً چند بار آنها را در هوای خشک پوشیده باشید، چون به این ترتیب تا حدودی کفش ها ضد آب خواهند شد.

5- برای پوشیدن کفش های خود همیشه از پاشنه کش استفاده کنید. به این ترتیب قسمت بالای کفش شما سالم خواهد ماند. اگر با زور پاشنه خود را توی کفش کنید باعث خواد شد جوراب شما چروک خورده یا پایین کشیده شود.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات