۵ نکته راجع به مد مردان / سری 11

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 11

1- بهترین روش برای شل کردن گره های کور کمی بخار دادن است. برای این منظور از بخار اتوی خود یا بهار آب جوش کتری استفاده کنید.

2- کراوات هایی که از پارچه کتان دوخته شده باشند برای فصل تابستان جایگزین خنک تری خواهند بود.

3- تحت هیچ شرایطی از کراواتی استفاده نکنید که گره آماده داشته باشد. در صورتی که قادر نیستید آن را گره بزنید، وقت بگذارید و این کار را یاد بگیرید. در صورتی که وقتی به یادگیری این کار نمی گذارید، بهتر است از زدن کراوات به کلی چشم پوشی کنید.

4- هرگز وسوسه نشوید، گره کراوات خود را برای این که مجبور نشوید دوباره آن را گره بزنید، حفظ کنید. در پایان یک روز طولانی ابتدا با دقت گره کراوات خود را شل کنید و پس از این که آن را از بالای سر خود بیرون آوردید، گره آن را مرتب باز کنید.

5- هر آدم متجددی حداقل به همان تعداد که کراوات ابریشمی دارد، کراوات کتان هم باید داشته باشد تا در جایگزینی مد فصل بتواند همراه با ژاکت ورزشی و یا کت و شلوار تیره مخصوص کار از کراوات استفاده کند.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات