۵ نکته راجع به مد مردان / سری ۱4

۵ نکته راجع به مد مردان / سری ۱4

1- در صورتی که هوا خیلی گرم باشد، استفاده از کفش های شبرو و بدون بند باعث می شود هوای بیشتری داخل کفش شما جریان یابد و همین مسئله به جریان خون داخل پا کمک می کند.

2- بدون در نر گرفتن مد و یا جو، استفاده از کفش صندل بعد از فروپاشی امپراطوری روم، منسوخ شده است.

3- در دوایر مالی انگلستان استفاده از کفش شبرو برای کار مناسب نیست و کفش بنددار مشکی انتخاب مناسب تری است. کفش های کلاسیک آکسفوردی یا کفش هایی که در قسمت جلوی آن سوراخ های کوچکی تعبیه شده است، انتخاب خوبی می توانند باشند.

4- هرگز نباید کفش قرمز پا کنید، مگر این که قرار باشد خلیفه اعظم شوید.

5- کفش های شبرویی که خریداری می کنید باید از قسمت پاشنه، اندازه پای شما باشند. اگر پاشنه پا اندازه باشد، سایر قسمت ها با پوشیدن کفش به مروز اندازه می شوند. اگر کفش از پاشنه برای شما بزرگ باشد، بعد از این که یک مدت آن را به پا کردید زیادی گشاد خواهد شد.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات