۵ نکته راجع به مد مردان / سری 15

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 15

1- از پوشیدن نعلین کشیشی چشم بپوشید، مگر این که بخواهید مسیح باشید. در صورتی که رسیدن هوای تازه به پای تان خیلی اهمیت دارد، پس بهتر استت بدون کفش بیرون بروید تا این که نعلین پای تان کنید.

2- کفش های ورزشی مناسب پوشیدن با کت و شلوار نیستند. کفش هایی از این نوع را برای اوقات بیکاری و یا دویدن نگه دارید. تنها استثناء در این مورد، کفش های مخصوص دویدن هستند که به کتانی طراح معروفند.

3- کفش های چرمی و شبروی وصله دار برای میهمانی های رسمی مناسب نیستند. کفش های مدل آکسفوردی یا مشابه آن مناسب ترند.

4- در صورتی که از کفش شبرویی استفاده می کنید که روی آن بند چرمی وجود دارد، رنگ قلاب کفش باید با رنگ کمربند شما همخوانی داشته باشد. قلاب برنجی، با رنگ طلایی و برنجی همخوانی دارد و قلاب نقره ای با رنگ نقره ای.

5- کفش هایی که به صورت عمده دوخته می شوند نباید دیگر دست کاری شوند. یک روز دوک ویندسور از کفاش خود برلوتی، شاکی شد که چرا سه سوراخ روی بند کفش او ایجاد کرد. کفاش هنگامی که از مشتری سلطنتی خود شنید که کفش آماده فقط یک سوراخ لازم دارد، یعنی درست همان جایی که مورد نیاز است، شکایت وی را پپذیرفت.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات