5 نکته راجع به مد مردان / سری 2

5 نکته راجع به مد مردان / سری 2

1- خوش پوشی به این معناست که برای فصول مختلف از لباس های مناسب استفاده کنید. ضرورتا این بدان مفهوم نیست که برای پوشش زمستانی از لباس های ضخیم و سنگین استفاده کنید. در این مورد یک دست فلانل پشمی به همان اندازه برای ماه های سرد، مناسب است.

2- اگر معمولا با کت و شلوار سر کارتان حاضر می شوید، بهتر است روی یک کت پشمی زمستانی مناسب سرمایه گذاری کنید. خاکستری تتیره و یا سورمه ای رنگ های خیلی رسمی هستند، در حالی که رنگ بژ یا قهوه ای شتری غیر رسمی ترند.

3- مشکی رنگ مناسبی برای لباس نیست، مگر این که از این رنگ به عنوان زمینه در پارچه راه راه سفید استفاده شود.

4- بهترین مدل کت و شلوار عبارت است از تک سینه، سه دکمه و کت جفت سینه در ردیف دوم و نزدیک به آن قرار می گیرد. کت و شلوار تک سینه دو دکمه، اکنون از مد افتاده است. در مورد کت های تک دکمه هم این مورد صدق می کند.

5- در صورتی که باسن شما بزرگ باشد، چاک پشت کت این عیب شما را بروز می دهد. مردانی که ترکیب اندام شان این موردرا دارد، باید از کت هایی استفاده کنند که چاک آنها از پهلو یا این که اصلا فاقد چاک باشد.

برگرفته از کتاب 365 نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات