5 نکته راجع به مد مردان / سری 6

5 نکته راجع به مد مردان / سری 6

1- افرادی که دید خوبی در تشخیص کیفی دارند، از ابتدا به دنبال پیراهنی می روند که اطراف آن درز داشته باشد. نازکی درز، کیفیت پارچه را نشان می دهد. این نوع جزئیات را هنگامی متوجه می شوید که تای پیراهن را کاملاً باز کرده باشید.

2- در مورد پیراهن های دست دوز، در اندازه سر آستین ها برای این که جایی برای بستن ساعت وجود داشته باشد، بر حسب این که آن را روی مچ دست چپ می بندید یا دست راست، متفاوت است.

3- اگر یقه بیرونی خود را به خیاط بدهید که آن را برگرداند، عمرش را دو برابر می کنید. حتی به این منظور بخشی از پارچه اصلی پیراهن خود را از قسمت های پایینی مورد استفاده قرار دهید، یا این که از پارچه سفید استفاده کنید.

4- پیراهن بعد از شستشو، نباید چروکیده رها شود. چرا که در دمای بالا پیراهن به سادگی چروک می خورد.

5- تحت هیچ شرایطی تی شرت نباید از زیر یقه باز دیده شود. کسی مایل نیست لباس زیر شما را ببیند.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات