5 نکته راجع به مد مردان / سری 7

5 نکته راجع به مد مردان / سری 7

1- در صورتی که پیراهن نمناک باشد، اتو کردن آن آسان تر خواهد بود.

2- علائم مخصوص شخصی، در صورتی که در سمت چپ پیراهن موازی با ناف قرار گیرند، چشم انداز بهتری خواهند داشت. در صورتی که روی آستین یا بر جیب روی سینه قرار گیرند، چشم گیرتر خواهند بود.

3- گل دوزی های دستی، معمولا با حروف بزرگ نوشته می شوند. گل دوزی هایی که دخت ماشینی دارند از روی خط نوشته آن شناخته می شوند.

4- لباس نباید تنها دوخت متناسبی با اندام تان داشته باشد، بلکه باید متناسب با شخصیت شما هم باشد. بنابراین، خیاط خوب قاضی خوبی هم در مورد شخصیت است.

5- در آداب معاشرت انگلیسی، بستن کامل دکمه ها نشانه ای از حیاء و تعلیم و تربیت درست می باشد، اما در ایتالیا بازگذاشتن دکمه زیر یقه، عمل زیرکانه ای برای جلب توجه دیگران، نسبت به کیفیت لباس است.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات