5 نکته راجع به مد مردان / سری 5

5 نکته راجع به مد مردان / سری 5

1- رنگ سفید برای پیراهن، رنگ مناسبی است، ولی از آن جا که این رنگ برای هر کس مناسب نیست، رنگ جایگزین آن آبی روشن است که به اکثر صورت ها می آید.

2- در مورد پیراهن های دکمه دار اجباری نیست که دکمه بالا را حتما ببندید. اگر این دکمه باز بماند، مد معمول ایتالیایی است.

3- در محل کار خود از پوشیدن پیراهن های آستین کوتاه اجتناب کنید. این نوع پیراهن بیشتر مناسب اوقات فراغت است، مگر این که محیط کار، غیر رسمی بوده که در این مورد از پوشیدن کراوات هم باید خودداری کرد.

4- قبل از بتن کردن کت، آستین های پیراهن را پایین بزنید، در غیر این صورت به نظر خواهید رسید که پیراهن آستین کوتاه به تن دارید.

5- برای ظاهر شدن در تلویزیون رنگ آبی روشن را برای پیراهن خود انتخاب کنید، چون این رنگ بیشتر از هر رنگی روی صفحه تلویزیون خود نمایی خواهد کرد.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات