چاقی باعث کاهش جذب ویتامین دی می شود

چاقی باعث کاهش جذب ویتامین دی می شود

تحقیقات می گویند :زمانی که وزن بالا می رود، جذب ویتامین آفتاب کاهش می یابد
تحقیق جدیدی نشان داده است که چاقی می تواند موجب از بین رفتن ویتامین دی در بدن  شود .
محققان انگلیسی اطلاعات ۱۶۵۰۰۰ نفر را  بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رشد۱۰ درصدی شاخص توده ای (میزان چربی بدن بر اساس وزن و قد) افراد با اُفت ۴ درصدی ویتامین دی آنها مرتبط است.
محققان این رابطه را برای همه افراد (مردان ، زنان ، پیر و جوان) بطور یکسان ارزیابی کردند.
تحقیقات نشان داد که زیاد بودن شاخص توده ای بدن ، منجر به پائین آمدن میزان چرخش ویتامین دی در بدن می شود و این کمبود، فقط یک تاثیر جزئی از زیاد بودن شاخص توده ای بدن است.

تلاش برای مبارزه با چاقی ممکن است کمکی باشد برای بالا بردن سطح ویتامین دی.
مطالعات قبلی رابطه بین فقدان ویتامین دی با چاقی را یافته بودند ولی مشخص نبود که این فقدان ویتامین دی است که منجر به ازدیاد وزن می شود و یا چاقیست که باعث کمبود ویتامین دی می شود.
زمانی که در معرض تابش خورشید قرار می گیرید ، ویتامین دی که برای سلامت استخوانها و دیگر عملکردها لازم است،  به وسیله پوست تولید می شود.همچنین می تواند از طریق غذاها و مکملها بدست آید.
کمبود ویتامین دی یکی از بزرگترین نگرانیهای دنیای پزشکیست.بسیاری از پیامهای سلامتی بر روی کمبود دریافت تابش خورشید ویا افراط  در مصرف کرمهای ضد آفتاب تمرکز کرده اند. نباید فراموش کنیم که یکی از علل کمبود ویتامین دی، چاقیست.
تحقیقات اهمیت چک کردن و درمان “کمبود ویتامین دی” را خاطرنشان می کنند مخصوصاً به افرادی که اضافه وزن دارند و یا چاق هستند.
اگرچه این تحقیق گزارش می دهد که ازدیاد شاخص توده ای بدن موجب پائین آمدن سطح چرخش ویتامین دی در بدن می شود، با این حال، هنوز ارتباط بین علت و معلول آن ثابت نشده است.