چاپ افست چیست؟

چاپ افست چیست؟

افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور بسیار گسترده برای چاپ انواع کتاب، مجله، بروشور و کاتالوگ، پوستر و خلاصه هر چیزی که قرار است بر روی کاغذ و با تیراژ بالا (معمولاً 1000 عدد یا بیشتر) و نیز با کیفیت بالا چاپ شود مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

   دستگاه های چاپ افست بسته به مدل دارای سایز چاپ از 50*35 سانتی متر تا 100*70 و حتی در موارد محدود تا سایز 140*100می‌باشند.

    در چاپ افست از مدل رنگ CMYK استفادهمی‌شود و هر رنگ به صورت جدا گانه بر روی کاغذ چاپ میشود و عمل ترکیب رنگ بر روی کاغذ صورت میگیرد.برخی از دستگاه های چاپ افست دارای یک ستون رنگ هستند یعنی در هر بار مکش کاغذ فقطمی‌توانند یک رنگ را روی کاغذ چاپ کنند. برخی از دستگاه‌ها دو رنگ و برخی نیز چهار رنگ هستند که چاپ هر چهار رنگ را با یک بار مکش کاغذ انجاممی‌دهند. برخی از دستگاه های چاپ افست 5 رنگ هستند که علاوه بر چاپ هم زمان CMYK میتوانند چاپ رنگ پنجم (مثلاً نقره ای یا طلایی یا رنگ های ساختگی) و یا حتی چاپ ورنی را انجام دهند.

   تکنولوژی چاپ افست کمی پیچیده است. در این تکنولوژی برای چاپ هر رنگ بر روی کاغذ از سه استوانه ی اصلی استفاده می‌شود (شکل 1). به دور غلطک اول صفحه ای فلزی از جنس آلومینیوم که به آن پلیت یا زینک میگوید پیچیدهمی‌شود. این صفحه ی فلزی قبلاً در واحد پیش از چاپ موسوم به لیتوگرافی ساختهمی‌شود. در لیتو گرافی فایلی که برای چاپ ارسال شده است به چهار رنگ تشکیل دهنده ی آن (CMYK) تقسیم شده و فایل مربوط به هر رنگ با نوعی از مواد پلیمری مخصوص بر روی سطح ورقه ی آلومینیومی چاپ میشود. جنس سطح زینک یعنی بخشهایی که از ماده ی پلیمری پوشانده شده است به گونه ایست که به هیچ عنوان مرکب را به خود جذب نمیکند اما جاذب آبمی‌باشد. جنس بخش پلیمری به گونه ایست که دقیقاً برعکس عملمی‌کند یعنی مرکب را جذب کرده و آب را جذبنمی‌کند. اگر به تصویر 1 نگاه کنید متوجهمی‌شوید که دو غلکط کوچک با غلطک اصلی زینک در تماس هستند. یکی از آنها با محفظه ی آب در تماس است و دیگری با محفظه ی مرکب. غلطک زینک بسته به تصویری که با مواد پلیمری بر سطح آن نقش بسته مرکب را از غلطک جذبمی‌کند و در سایر بخش‌ها فقط مرطوبمی‌شود. سپس این رنگ جذب شده را به غلطک پایینی که از جنس لاستیکمی‌باشد منتقلمی‌کند این غلطک هم بر روی کاغذ میچرخد و مرکب را به سطح کاغذ منتقلمی‌کند. غلطک زیرین وظیفه ی فشار دادن کاغذ به غلطک لاستیکی را بر عهده دارد.

مکانیزم چاپ افست

شکل شماتیک ساز و کار چاپ افست

در یک دستگاه چاپ افست چهار رنگ مکانیزم بالا چهار بار در طول دستگاه تکرارمی‌شود. بنا بر این ابعاد دستگاه های چاپ افست بستگی به سایز چاپ آنها و نیز به تعداد رنگ آنها دارد. قیمت دستگاه های چاپ افست هم به همین امر و نیز کمپانی تولید کننده و سال تولید دستگاه بستگی دارد. به طور کلی دستگاه های چاپ افست بسیار بزرگ و نیز بسیار گران قیمت هستند.

دستگاه چاپ افست چهار رنگ

شکل
یک دستگاه چاپ افست چهار رنگ
(تشخیص چهار رنگ بودن دستگاه با توجه به تعداد ستون های رنگ به راحتی امکان پذیر است)

چون چاپ رنگها در سیستم چاپ افست به صورت جدا گانه انجاممی‌شود تطبیق دقیق رنگ‌ها بر روی هم از موارد بسیار مهم در کیفیت چاپمی‌باشد. در دستگاه های قدیمی تطبیق رنگها به صورت دستی و از طریق سیستم های مکانیکی صورتمی‌گیرفت که در بسیاری از مواقع با اندک خطایی همراه بود که باعث سایه دار شدن عکس‌ها و مخصوصاً نوشته هامی‌شد. در این سیستم‌ها تجربه و دقت مسئول چاپ در رسیدن به کیفیت چاپ مطلوب بسیار مهم بود اما در سیستم های جدید تر تطبیق رنگ به صورت کامپیوتری و از طریق سیستم های دیجیتال صورت میگیرد. در این سیستم‌ها نقش اپراتور کاهش پیدا کرده است اما کاربران این سیستم‌ها (که در ایران به آنها ماشین چی گفته میشود) باید دارای توانایی کار با کامپیوتر باشند.

   نحوه ی محاسبه ی قیمت چاپ در سیستمِ چاپ افست به این صورت است که از یک برگ تا 5000 برگ هزینه ای ثابت برای چاپ دریافت میگردد و با توجه به اینکه هزینه ی ساخت زینک نیز ثابت بوده و به تیراژ کار بستگی پیدا نمیکند با افزایش تیراژ چاپ هزینه ی چاپ هر برگ کاهشمی‌یابد.به همین دلیل از چاپ افست برای چاپ در تیراژ های پایین استفادهنمی‌شود.

منبع: www.tehranvila.com