۵ نکته راجع به مد مردان / سری 18

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 18

1- بعد از هر بار استفاده از کفش های خود داخل آنها قالب چوبی بگذارید. این کار باعث می شود پاپوش شما سال ها شکل خود را حفظ کند. قالب های چوبی ارزانی هم وجود دارند که شما می توانید از هر فروشگاه کفش تهیه کنید و همین نوع قالب ها کافی است. نمونه های گران قیمت این نوع قالب ها که با پیچ تنظیم می شوند، مخصوص استاد کاران است.

2- در صورتی که کف های چرمی کفش شما مرطوب شدند آنها را به کناری بگذارید (قالب چوبی هم داخل آنها باشد). به همین ترتیب اگر پای شما زیاد عرق می کند بهتر است بعد از بیرون آوردن کفش ها از پای خود آنها را در گوشه ای بگذارید.

3- برای خشک کردن کفش های خیس خود هرگز آنها را روی رادیاتور شوفاژ یا در معرض حرارت مستقیم قرار دنهید، چون با این کار کفش ها شکننده و ترک خورده می شوند.

4- برای این که از واکس زدن کفش خود بهترین نتیجه را بگیرید، حدود عصر روی آن را واکس بزنید و شب آنها را گوشه ای بگذارید تا فردا. روز بعد که به آنها فرچه می کشید تاثیر واکس روی چرم بهتر خواهد بود و فرچه راحت تر روی آنها حرکت خواهد کرد.

5- اگر واکس را قبل از استفاده روی کفش، کمی گرم کنید موثرتر خواهد بود. در تابستان قوطی واکس را برای مدتی کوتاه زیر آفتاب بگذارید و د زمستان روی رادیاتور شوفاژ

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات