۵ نکته راجع به مد مردان / سری 19

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 19

1- وقتی کفش های خود را واکس می زنید، اطراب لبه های تخت آن یا پشت پاشنه و اطراف آن را فراموش نکنید. کمی واکس در این قمت ها از نفوذ آب داخل کفش جلوگیری می کند.

2- هرگز برای کفش های خود از قالبی که برای آنها بزرگ است، استفاده نکنید. قاعدتاً کفش های بنددار نسبت به کفش های شبرو به قالب های کم فشارتری، نیاز دارند.

3- هنگام تمیز کردن کفش ها از پیش بند و دستکش استفاده کنید تا دست ا و لباس های خود را از لکه های احتمالی محفوظ دارید.

4- مناسب ترین فرچه برای تمیز کردن کفش ها، فرچه بزرگ دم اسبی است. بعد از کشیدن فرچه با یک دستمال خیلی سریع کفش ها براق می شوند. جایگزین مناسب این نوع فرچه، تنظیف یا پارچه نرمی است که معمولاً داخل جعبه کفش ها می گذارند.

5- وقتی که برای واکس زدن کفش خود از فرچه استفاده می کنید، بهتر است قطراتی ا واکس را در سرتاسر کفش استفاده کنید و سپس بر آن فرچه بکشید. به همین خاطر از دستکش و پیش بند استفاده کنید. برای فرچه کشیدن کفش ها از جوراب ساق بلند زنانه هم استفاده می کنند.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات