۵ نکته راجع به مد مردان / سری 20

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 20

1- در صورتی که واکس زدن را دوست ندارید، از کفش های جیر استفاده کنید. تنها مراقبتی که این نوع کفش ها احتیاج دارند برس کشیدن مداوم و روغن زدن به لبه های کف چرمی شان است.

2- در صورتی که پاشنه کش دستی ندارند برای پوشیدن کفش خود از یک پارچه استفاده کنید و قبل از این که پاشنه پای خود را داخل کفش کنید زیر آن دستمال بگذارید و بعد از این که پاشنه خود را وارد کفش کردید، دستمال را بیرون بکشید. در صورتی که کفش های شما بند دارند قبل از پوشیدن آنها حتماً بندها را تا آخر شل کنید.

3- هرگز با کت و شلوا یا نیم تنه و شلوار پوتین کابویی پای تان نکنید. این نوع پوتین ها را فقط با لباس جین بپوشید. از پوتین های بدل که پاشنه های خیلی تخت دارند یا این که پاشنه شان زاویه دار است و ساق کوتاه دارند، استفاده نکنید.

4- پوتین های پاشنه بلند را با کت و شلوار رسمی نپوشید.

5- همراه با لباس کار از پوتین های زمستانی پشم دار استفاده نکنید. در صورتی که پاهای تان در مسیر رفت و آمد به محل کار یخ می زنند، در مسیرتان ا کفش گرم استفاده کنید و هنگامی که به محل کار رسیدید، کفش های خود را تعویض کنید و از کفش های بنددار سبک استفاده کنید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات