۵ نکته راجع به مد مردان / سری 27

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 27

1- پوشش مناسب برای میهمانیهای روزانه، نیم تنه فراک است. از آن جایی که پشت کت بلند است به آن « تیل کت » هم گفته اند. البته استفاده از این واژه برای کت فراک، زیاد متداول نیست.

2- لباس صبح عبارت است از: کت فراک، جلیقه ای به رنگ روشن تر که معمولاً خاکستری یا نخودی است، شلوار خاکستری با خط های مشکی.

3- تنها کلاه مناسب برای لباس صبح، کلاه مردانه استوانه ای است.

4- جایگزین غیر رسمی تری برای لباس صبح، که معمولاً جانشین کت فراک می شود، کاپشن مشکی است. این سلیقه در لباس پوشیدن در اوایل قرن بیستم در سرتاسر اروپا، متداول بود.

5- اگر در بیرون از منزل سر کاری حاضر می شوید، بهتر است، تاکسیدوی مشکی خود را با یک کاپشن که رنگی روشن تر دارد، تعویض کنید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات