۵ نکته راجع به مد مردان / سری 28

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 28

1- اگر لباس صبح یا عصر به تن دارید، اضافه پشت کت خود را به سمت چپ و راست صندلی رها کنید. این باعث می شود کت شما چروک نشود.

2- برای کت تاکسیدو از بند شلوارهایی مثل بند شلوار ابریشمی چین دار استفاده شود، ولی از آنها با کت فراک استفاده نمی شود.

3- همیشه به خاطر داشته باشید که همراه خود یک عدد دستمال کتان تمیز داشته باشید. البته یک عدد اضافی تا در صورتی که بانویی به آن نیاز داشت، به او تعارف کنید. اگر وی با آن ابروی خود ا پاک کرد مه هیچ، ولی اگر برای گرفتن جلوی دهان خود در هنگام عطسه از آن استفاده کرد، لازم نیست دیگر آن را پس بگیرید.

4- با کت تاکسیدو بستن ساعت مچی ظریف و تخت با بند چرمی، نسبت به یک ساعت اسپرت، مناسبت بیشتری دارد.

5- روی کت تاکسیدو، پوشیدن پالتوی مشکی با شال ابریشمی سفید مناسب است. البته وقتی به مجلس رسیدید آن را در آورید، مگر این که بخواهید شبیه خواننده های اپرا جلوه کنید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات