۵ نکته راجع به مد مردان / سری 30

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 30

1- اگر قرار است لباس عصر ود را بیشتر از یکبار در سال به تن کنید، بهتر است یک دست خریداری کنید. در غیر این صورت افراد با ذوق بیشتری کاپشن یا جلیقه با شلوار یک دست زغالی را بیشتر ترجیح می دهند.

2- برای این که مقداری تنوع به تاکسیدوی خود بدهید، بهتر است از جوراب های رنگی استفاده کنید. برای مثال، یک دست جوراب بنفش سیر هم چشمگیرتر خواهد بود و هم شیک تر.

3- برای شلوار مخصوص عصر از دو بندهه استفاده کنید این کار باعث تراز شدن شلوارتان با لباس زیرتان می شود. اگر تحمل دو بنده برای شما سخت است، پس از کمربند قابل تنظیم استفاده کنید که آن را نگه دارد.

4- شلوارهای نواری معمولاً با کت روز مناسب هستند. البته در این جا اجباری وجود ندارد. برای تابستان اگر بخواهید از اصول مد پیروی کنید، از شلوار خاکستری روشن با نوارهای مورب استفاده کنید  جایگزین مناسب آن پارچه پیچازی شطرنجی است. اگر نام فامیلی شما با مک یا ماک شروع می شود با کت فراک تان از پارچه شطرنجی پشمی تیره اتان استفاده کنید.

5- در خانه های انگلیسی، جایگزین مناسب برای تاکسیدوی مشکی، کاپشن مخمل دودی یا آبی از جنس پارچه « ارگاندی » است.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات