۵ نکته راجع به مد مردان / سری 33

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 33

1- استفاده از تاکسیدو برای مراسم عروسی معمولاً مناسب نیست، ولی در بعضی مراسم عروسی در آمریکا، شما حتی هنگام روز هم می توانید از لباس تیره عصر، استفاده کنید.

2- پوشیدن کت های پشت بند سیاه، مناسب میهمانی های عصر است، ولی خیلی به ندرت آن را در مراسم عروسی اشرافی و بسیار رسمی در تن داماد می بینید.

3- اگر بر حسب قاعده کت پشت بلند می پوشید، همراه با آن از نشان ها و مدال های خود نی استفاده کنید. در این نوع مراسم نظامیان یونیفورم کامل خود را به تن می کنند.

4- اگر به یک میهمانی عروسی دعوت دارید، بهتر است اجازه دهید عروس و داماد از بهترین مد بهره گیرند. به عنوان میهمان، لباس شما هرگز نباید چشمگیرتر از دو شخصیت اصلی میهمانی باشد.

5- از پوشیدن کفش معمولی خود با لباس عصر و تاکسیدو پرهیز کنید. حتی اگر کفش شما از جنس چرم مشکی است، بهتر است به جای آن از ورنی آکسفورد مشکی اتفاده کنید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات