۵ نکته راجع به مد مردان / سری 34

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 34

چی با چی مناسبت دارد

ترکیب و هماهنگی

1- مردان همواره طوری رفتار می کنند که گویی هم چی دان هستند و برای هر چیز پاسخی در آستین دارند، ولی وقتی صحبت از آن می شود که کدام  کراوات با کدام پیراهن هماهنگ است، ناگهان احساس عجز می کنند. ترکیب و هماهنگی رنگ، دوخت و جنس لباس برای مردان مشقتی است، هر چند آن قدرها هم این موضوع مشکل نیست.

2- رنگ ها می توانند تکراری باشند، ولی فقط یکبار. برای مثال: جوراب نخودی با کراوات نخودی می آید، ولی اگر کاپشن شما خطوطی داشته باشد که همین رنگی باشد این هماهنگی برهم خواهد خورد.

3- اگر فکر کنید که کراوات نقش دار با پیراهن نقش دار هماهنگی ندارد اشتباه کرده اید. تنها این قانون مهم را در نظر داشته باشید:ک کراواتی را که نقوش ریزی دارد با پیراهنی استفاده کنید که نقوش روی آن درشت است و یا برعکس.

4- کراوات و دستمال جیب بالای کت شما نباید همرنگ باشند (جنس آنها هم یکسان نباشد). هرگز وسوسه نشوید از هماهنگی کراوات و دستمال جیبی که دخل ویترین فروشگاه، هماهنگ شده اند پیروی کنید.

5- از پوشیدن جوراب آبی آسمانی با کفش مشکی اجتناب کنید. جوراب های سیاه یا خاکستری بسیار مناسب تر هستند. جوراب قهوه ای در جایی که جوراب قرمز هماهنگی دارد، نمی تواند مناسب باشد.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات