۵ نکته راجع به مد مردان / سری 36

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 36

1- اگر به دستمال های ابریشمی علاقه مند هستید، برای انتخاب رنگ آن به یکی از نقش های کوچک روی کراوات خود رجوع کنید. برای مثال، کراوات آبی تیره با نوارهای قرمز تیره با دستمال ابریشم کشمیری قرمز تیره یا ابریشم معمولی آبی که نقطه های ریز سفید روی آن داشته باشد می آید.

2- در صورتی که کت و شلوار فاستونی را با کراوات پشمی استفاده کردید، دستمال جیب کشمیری بهتر از ابریشمی براق خواهد بود.

3- در انتخاب لباس تنها به رنگ توجه نکنید، بلکه شکل و جنس تک تک جامه ها مهم هستند. برای مثال، شلوار فلانل پشمی را با کفش چرمی واکس خورده براق نپوشید.

4- در ترکیب و هماهنگی رنگ ها ابتدا از خود سوال کنید که آنها هیچ نزدیکی به هم دارند و یا ترکیب شان جالب باشد؟

5- مناسب ترین رنگ برای شرکت در فعالیت های اقتصادی و کار روزانه خاکستری تیره و آبی است. قهوه ای و سبز، بیشتر مناسب اوقات تفریح و غیر کاری است. هر اندازه هم که طراحان ترجیح دهند مردان دست بازتری در انتخاب رنگ لباس داشته باشند. این قاعده ای است که قابل تردید نیست.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات