۵ نکته راجع به مد مردان / سری 39

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 39

1- از پوشیدن کت و شلوار، پیراهن و کراواتی که نقش مشترکی دارند اجتناب کنید. برای مثال، کت و شلوار شطرنجی با پیراهن شطرنجی و کراوات هماهنگ است. همین مورد درباره کت و شلوار راه راه مورب و پیراهن نقش دارد با خطوط چپ و راست و کراوات راه راه لباس چوپانی هم صدق می کند.

2- رنگ خاکستری روشن تنها مناسب کت و شلوار، تک کت یا تک شلوار است و به هیچ عنوان رنگ مناسبی برای پیراهن نیست.

3- پیراهن تک رنگ یا راه راه تنها با کت و شلوار چهارخانه و مورب می آید. در صورتی که مصمم هستید از پیراهن چهارخانه مورب استفاده کنید، توجه داشته باشید که چهارخانه های کت و پیراهن شما به یک اندازه نباشد.

4- اگر به دنبال کراواتی هستید که با کت و شلوار شما هماهنگ شود، دو انتخاب دارید: 1- رنگ کراوات ابریشمی خود را با رنگ اصلی پارچه کت و شلوار خود هماهنگ کنید. 2- با یکی از رنگ های موجود در ترکیب آن هماهنگ کنید. برای مثال، با کت و شلوار چهارخانه سورمه ای که خانه های آن آبی روشن هستند، می توانید از کراوات آبی پر رنگ که نقطه های آبی روشن داشته باد استفاده کنید.

5- بهترین نمونه پارچه های راه راه خطوط سفید روی زمینه خاکستری یا آبی است. پارچه هایی که خطوط آنها رنگی باشند زیاد معمول نیست. اگر به دنبال طرحی باشید که مناسب رنگ پیراهن شما باشد، خطوط سفد با پیراهن کتان سفید و خطوط آبی با پیراهن کتان آبی مناسب است.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات