۵ نکته راجع به مد مردان / سری 41

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 41

1- اگر درباره این که چه رنگی با رنگ دیگر تناسب خواهد داشت، توانایی انتخاب ندارید، بهتر است، برای کت و شلوار خود به رنگ خاکستری بچسبید و رنگ آبی روشن برای پیراهن و هر کراواتی که با این ترکیب تناسب خواهد داشت.

2- هنگام پوشیدن کت و شلوار سبز مراقب باشید با جنگلبانان اشتباه گرفته نشوید.

3- اشیاء کوچک اغلب تاثیرات مهمی بر جای می گذارند. در مورد این اشیاء و وسایل مصرفی طبق مد باشند، این موضوع بخصوص بیشتر ملموس است. برای مثال، ابزار گوش سوراخ کن چیزی به جز یک فلز چند گرمی نیست، ولی اگر قرار باشد، این وسیله بینی رئیس جمهور آمریکا را سوراخ کند، بدون تردید تمام مطبوعات دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس می توان نتیجه گرفت در انتخاب این نوع وسایل حداکثر دقت را به خرج داد.

4- جواهراتی که در معرض دید قرار می گیرند (حلقه ازدواج و دستبند)، به دو وسیله محدود می شوند: ساعت و یک جفت دکمه سر دست. آنچه که شما زیر لباس به خود می آویزید، مانند: گردن بند، زنجیر، بازوبند، از امور خصوصی است و به خودتان ارتباط پیدا می کند.

5- به نظر، استفاده از بازوبند مانعی ندارد، ولی برای افراد محافظه کار موجب حیرت می شود.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات