۵ نکته راجع به مد مردان / سری 46

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 46

1- هرگز همراه با بند شلوار از کمربند هم استفاده نکنید. شما از میان این دو یکی را انتخاب کنید.

2- برای شلوار با سلیقه انگلیسی باید از بند شلواری استفاده کنید که داخل نوار شلوار بسته می شود.

3- همراه با کت و شلوار مشکی کار، از بند شلوارهای رنگی با سایه روشن های قرمز، صورتی، زرد یا آبی روشن استفاده منید. حتی از بند شلوارهایی که نقش و نگار دارند هم می شود استفاده کرد، به شرط آن که زننده نباشند.

4- هر یک از اعضای خانواده باید یک چتر داشته باشند، کع اندازه آن به طول یک عصا باشد. سنت گرایان برای رفتن به سر کار معمولاً رنگ سیاه را ترجیح می دهند. هر رنگ تیره که طرح ساده ای روی آن باشد برای استفاده در بیرون منزل و سرکار می تواند مناسب باشد.

5- بسیاری از مردان فکر می کنند که تا کیف جیبی آنها پاره می شوند نباید آن را تعویض کرد، ولی این طور نیست، بهتر است هر  از چند گاه یک کیف جدید با کیفیت و مناسب تهویه کنید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات