۵ نکته راجع به مد مردان / سری 47

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 47

1- بهتر است کیف جیبی خود را در داخل جیب بغلی کاپشن خود قرار دهید تا این که از برآمدگی جیب عقب شلوار، جلوگیری شود.

2- همه آدم ها به دستکش احتیاج ندارند. اگر شما از خانه تا ماشین، از پارکینگ تا دفتر محل کار، کیف خود را حمل می کنید، نیازی به دستکش گران قیمت چرمی ندارید.

3- رنگ دستکش خود را از روی رنگ کفش تان انتخاب کنید. دستکش قهوه ای با کفش قهوه ای هماهنگ است و دستکش سیاه با کفش سیاه.

4- دستکش های خاکستری پوست آهو را به خاطر سابقه ای که در ارتش دارند (افسران ارتش از این دستکش استفاده می کردند) با کفش مشکی به دست کنید.

5- برای حاضر شدن در سرکار شایسته است که در وضع ظاهری تان شال گردن هم نقشی داشته باشد. شال دستبافی که مادرتان زحمت بافتنش را کشیده، نمونه مناسب تری است که در اوقات فراغت از آن می شود استفاده کرد.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات