۵ نکته راجع به مد مردان / سری 51

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 51

1- در ایالات متحده، مانیکور ناخن ها از قسمت های مهم پیرایش و آرایش است، ولی در ارپا اگر مردی ناخن براق داشته باشد، تعجب دیگران رابر می انگیزد. باید از کار درست پیروی کرد و مانیکور کردن ناخن ها نشانه مراقبت از آنهاست.

2- اصلاح موها شامل موهای اضافه بینی و گوش هم باشد. به این منظور از ناخن گیر یا قیچی های مخصوص اتفاده کنید.

3- جوانه هایی از مو که روی ابرو در قسمت های مختلف رشد می کنند، شکل مناسبی به ان نمی دهند و آنها به این سمت مرتب نمی شوند . بهتر است با قیچی اصلاح شوند.

4- استفاده ا رنگ مو، در صورتی که ظاهر را نسبت به سن بیشتر تغییر دهد و نسبت به وضعیت پوست تناسب ایجاد نکند، طبیعی به نظر نخواهد رسید. ته ریش جوگندمی یا حتی سفید، نشانه بارز آن بوده است که با رنگ طبیعی موی خود کنار آمده اید.

5- مو و یا ریش بلند هنگامی قابل قبولند که به آنها توجه کافی شود.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات