۵ نکته راجع به مد مردان / سری 60

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 60

1- قبل از شروع سفر بند کفش های خود را وارسی کنید. قبل از حرکت بندهای خراب را تعویض کنید تا مجبور نشوید در مقصد از انواع نامرغوب استفاده کنید.

2- مردان مشهورند به این که وقتی حرف خرید پیش می آید بدخلق می شوند، ولی بیرون رفتن برای بازدید از نمایشگاه کالا یا ساعت ها چرخیدن در فروشگاه های خرید در یک روز تعطیلی برای چه کسی خوشایند خواهد بود؟ برای بسیاری از مردان نفرت از خرید هنگامی نمایان می شود که خریدن یک دست، کت و شلوار جدید ضرورت می یابد. این موضوع باید تغییر کند.

3- وقتی کت شما با بستن دکمه هایش به شکم تان می چسبد، در واقع برای سایز دور کمر شما کوچک است. اگر با آزمایش یک سایز بزرگ تر همین مشکل را دارید، ریشه مشکل از اضافه وزنی است، که در چند ماه گذشته پیدا کرده اید.

4- در صورتی که شلوار بدون استفاده از کمربند اندازه کمر شما باشد و پایین نیفتد، سایز آن مناسب شماست. شلوار نباید بعد از خوردن نهار یا شام در سرکار تنگ شود یا برای شما مشکل ایجاد کند.

5- در مورد کیفیت کت و شلوار، می توانید از روی پرداخت داخلی آن شلوار، قضاوت کنید. هر اندازه این پرداخت دقیق تر باشد، قیمت آن هم بیشتر خواهد بود.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات